امروز : چهارشنبه, 01 مرداد 1393

جستاری پیرامون فرهنگ آموزش در مدارس ژاپن

   پژوهش های انجام شده در خصوص فرهنگ آموزش و فرهنگ مدارس ژاپنی ها اعجاب جهانیان را برانگیخته است...

مدرسه ژاندارک، نخستین مدرسه اروپایی در تهران

برگی از تاریخ مدارس فرانسوی زبان در ایران در آغاز قرن ۱۹ در دربار ایران هیچ ایرانی ای زبان...

سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران

مقاله سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران نوشته مرحوم دکتر کاظم معتمدنژاد یکی از...

آشنایی با نقش‌فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت مهارت‌های یادگیری

با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ایجاد پارادایم های نوین آموزشی و تغییرات در ساختار فرایند...

پدر آموزش نوین ایران‌

در تاریخ چند هزار ساله این سرزمین شماری از شخصیت‌ها بخصوص شخصیت‌های تاریخی، بحق، مظلوم واقع...

 • جستاری پیرامون فرهنگ آموزش در مدارس ژاپن

  دوشنبه, 16 تیر 1393 08:38
 • مدرسه ژاندارک، نخستین مدرسه اروپایی در تهران

  سه شنبه, 10 تیر 1393 09:19
 • سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسعه در ایران

  شنبه, 07 تیر 1393 10:43
 • آشنایی با نقش‌فناوری اطلاعات و ارتباطات در تقویت مهارت‌های یادگیری

  شنبه, 07 تیر 1393 10:40
 • پدر آموزش نوین ایران‌

  دوشنبه, 02 تیر 1393 07:52

آیین نامه جديد کمیسیون‌های شورا

حجت السلام و المسلمين دكتر حسن روحاني رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش آیین نامه جديد کمیسیون‌های اين شورا را ابلاغ كرد.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شوراي عالي آموزش و پرورش؛ دكتر حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش آیین نامه جديد کمیسیون‌های شورای‌عالی آموزش و پرورش را براي اجراء به دبيرخانه اين شورا ابلاغ كرد.  

 

بنابر اين گزارش؛ به استناد ماده 14 قانون شوراي عالي آموزش و پرورش، مصوب مجلس شوراي اسلامي و فصل هشتم سند تحول بنيادين، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظورارتقاي فرايند بررسي وتصويب مصوبات وانجام كارشناسي‌هاي لازم، كميسيون‌هاي وابسته به شوراي عالي در سازمان اداری شوراي عالي آموزش وپرورش تشكيل مي شود.

 مصوب هشتصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش 

ماده 1 – به استناد ماده 14 قانون شوراي عالي آموزش و پرورش، مصوب مجلس شوراي اسلامي و فصل هشتم سند تحول بنيادين، مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظورارتقاي فرايند بررسي وتصويب مصوبات وانجام كارشناسي‌هاي لازم، كميسيون‌هاي وابسته به شوراي عالي به شرح زير در سازمان اداری شوراي عالي آموزش وپرورش تشكيل خواهد شد:

1-     كميسيون راهبري تحول بنيادين

2-     كميسيون منابع انساني

3-     كميسيون برنامه درسي وتربيتي

4-     كميسيون اقتصاد ومنابع فيزيكي آموزش و پرورش

5-     كميسيون اساسنامه‌ها و مقررات تحصيلي

6-     كميسيون مديريت آموزشي

7-     كميسيون معين شورای عالی

8-     كميسيون خاص

تبصره- دبيركل شورا مي تواند در صورت لزوم كارگروه‌هاي تخصصي و كميته‌هاي كاري با حضوركارشناسان متخصص و صاحب نظران مجرب براي بررسي دقيق تر و كارشناسي موضوع‌ها، تشكيل دهد.

 ماده 2- وظايف وتركيب اعضاي كميسيون‌ها:

1-2 - کمیسیون راهبری تحول بنیادین

الف - شرح وظایف :

1- بررسي خط مشي‌ها و سياست‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و تربيتي نظام آموزش و پرورش

2- پایش مستمر و راهبری تحقق هدف‌های کلان، عملیاتی و راهکارهای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش و زير نظام‌هاي آن

3- به روز آوری، ترمیم و بازتولید اسناد تحولی مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسلامي

4- بررسي خط مشي‌ها و سياست‌هاي ارتقاي كيفيت و افزايش مشاركت مردم، نهادها و اركان سهيم و موثر در فرايند تعليم و تربيت

5- بررسی خط مشی‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه (میان مدت و بلند مدت)آموزش و پرورش

6- بررسی خط مشی‌ها، ضوابط و استانداردهاي ارزشیابی نظام آموزش و پرورش

7- بررسی طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی براساس احتیاجات نیروی انسانی و با توجه به امکانات و نيازهاي کشور

8- بررسی برنامه‌های زیر نظام پژوهش و ارزشیابی مبتني بر سند تحول بنيادين

9- بررسی خط مشی‌ها، سیاست‌ها، طرح‌ها و تعهدات وزارت آموزش و پرورش در مبادلات و همکاری‌های علمی و    بین المللی

10- بررسي پيشنهادهاي اصلاحي قانون و آيين نامه‌هاي شوراهاي استان، شهرستان و مناطق آموزش و پرورش و شوراهاي فرهنگي و محلي و شوراهای مدارس

11- بررسي پيشنهاد انحلال شوراهاي آموزش وپرورش استان

12- بررسی گزارش پیشرفت و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در اجرای طرح‌هاو برنامه‌های تحولی

13- بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی [1]

14- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی مرتبط با وظایف کمیسیون

15- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا

3- يك نفر صاحب نظر در زمينه مدیریت استراتژیک با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

4- يك نفر صاحب نظر در زمينه اسناد تحولی آموزش و پرورش با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

5- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ثابت آن معاونت

6- معاون آموزش ابتدایی[2]

7- معاون آموزش متوسطه

8- معاون پرورشی و فرهنگی

9- معاون تربیت بدنی وسلامت

10- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

14و13، 12- مدیران کمیسیون‌های منابع انساني، برنامه درسي و تربيتي و اقتصاد و منابع فيزيكي آموزش و پرورش

15- مدیر كميسيون (دبیر)

 2-2- کمیسیون منابع انساني

 الف - شرح وظایف :

1- بررسي خط مشي‌ها و راهبردهاي تامين، جذب، به كارگيري و ارتقای منابع انسانی

2-  بررسي برنامه زير نظام تربيت معلم و تامين منابع انساني مبتني بر سند تحول بنيادين

3- بررسي اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و حرفه ای      منابع انسانی

4- بررسی نظام رتبه بندی و ارزشیابی منابع انساني آموزش و پرورش و اصول حاكم بر آنها

5- بررسی خط مشی‌ها، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای بهره وری منابع انسانی و تهیه طرح‌های لازم برای توسعه آن

6- بررسی شرایط احراز، انتصاب، ساماندهی و به کارگیری منابع انسانی

7-  بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به منابع انسانی قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

8-  بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

9- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا

4 و3- دو نفرصاحب‌نظر، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا

5- یکی از مدیران کل وزارت علوم، تحقیقات وفناوری به عنوان نماینده ثابت

6- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت

7- رئیس دانشگاه شهيد رجايي یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت

8- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

9- معاون آموزش متوسطه يا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

10- رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از معاونان آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

12- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

13- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان نماینده ثابت

14- یک نفر از معلمان یا مدرسان به انتخاب معاونت‌هاي آموزشي

15- مدیر كميسيون (دبیر)

3-2- کمیسیون برنامه درسی و تربيتي

 الف - شرح وظایف :

1- بررسی زیر نظام برنامه درسی و هدف‌های کلان، عملیاتی و راهکارهای سند تحول مرتبط با حوزه برنامه‌های درسی و برنامه درسي ملي مبتني بر سند تحول بنيادين

2- بررسی اهداف دوره‌های تحصیلی نظام آموزش و پرورش مبتنی بر ساحت‌های شش گانه تربیتی و برنامه درسي ملي

3- بررسی چارچوب و راهنمای حوزه‌های تربیت و یادگیری برنامه درسی ملی

4- بررسی رویکرد فرهنگی– تربیتی درطرح‌ها و برنامه‌های درسی و آموزشی

5- بررسی عناوین و ساعات دروس در دوره‌ها و پایه‌های تحصیلی

6- بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی کلیه موسسات آموزشی کشور

7- بررسی برنامه‌های درسی و تربیتی متناسب با اقتضائات فضاي مجازي (برخط) و الكترونيكي

8- بررسی و تایید انطباق محتوای بسته‌های آموزشی و تربیتی با راهنمای مصوب شورا

9- بررسی نظام جامع ارزشیابی پیشرفت تحصیلی(آموزشی و تربیتی)

10- بررسی نظام راهنمایی و مشاوره و برنامه‌های مرتبط با آن

11- بررسی برنامه‌های درسی و تربیتی دوره پیش دبستانی و مهدکودک‌ها

12- بررسی برنامه آموزش بزرگسالان و نهضت سوادآموزی

13- بررسی برنامه‌های درسی دانش آموزان با استعدادهای خاص(استثنایی- سمپاد)

14- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به برنامه درسي قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

15- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

16- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا

4 و3- دو نفر صاحب نظردرحوزه برنامه ريزي درسي به پیشنهاد دبيركل و موافقت شورای عالی

5- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

6- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

7- معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

8- رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

9- رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

10- نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مشاور وزیر یا مدیر کل به عنوان نماینده ثابت)

11- رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي يا مدیر کل دفترتاليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري

12- مدیر کل دفترتالیف كتاب‌هاي درسي فنی و حرفه ای و کاردانش

13- رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

14- يك نفر از معلمان يا مربيان مرتبط با موضوع با معرفي معاونت‌هاي ذي ربط

15- مدیر کمیسیون(دبیر)

 4-2- كميسيون اقتصاد و منابع فيزيكي آموزش و پرورش

الف - شرح وظایف :

1-    بررسی برنامه زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش مبتني بر سند تحول بنيادين

2-    بررسي شاخص‌ها و استانداردهاي بهره وري نظام آموزشي كشور

3-    بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی آنها

4-    بررسي شاخص‌ها، ضوابط و استاندارهاي مالي مدارس و مراكز آموزشي وابسته به آموزش و پرورش

5-    بررسي خط مشي‌ها و تهيه طرح‌هاي لازم براي تنوع بخشی به منابع مالی و افزايش مشاركت بخش غير دولتي در آموزش و پرورش

6-    بررسي برنامه‌ها و طرح‌ها در جهت گسترش عدالت آموزشی و رفع محروميت

7-    بررسي خط مشي‌ها و طرح‌هاي توسعه كار آفريني و تربيت اقتصادي دانش آموزان

8-    بررسی برنامه‌های زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری مبتني بر سند تحول بنيادين

9- بررسی خط مشی‌ها، راهبردها، شاخص‌ها و استانداردهای فضاهاي آموزشي و تربيتي

10- بررسی خط مشی‌ها، راهبردها، شاخص‌ها و استانداردهای تجهیزات آموزشي و تربيتي

11- بررسی خط مشی‌ها، راهبردها و استانداردهای فناوري‌هاي آموزشي و تربيتي

12- بررسي طرح‌ها و برنامه‌هاي ساماندهي منابع ( فضا، تجهيزات و فناوري ) مدارس

13- بررسي طرح‌ها و برنامه‌های فناوری ارتباطات واطلاعات (شبکه‌های آموزشی، هوشمندسازی مدارس، اینترنت و اینترانت و...)

14- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

15- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف و ماموریت‌های کمیسیون

16- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا

5 و4،3- سه نفر صاحب نظر در حوزه‌هاي فناوري، تكنولوژي آموزشي و مهندسي عمران و معماري به پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

6- يك نفر صاحب نظر در حوزه اقتصادآموزش و پرورش به پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

7- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ثابت آن معاونت

8- یکی از مدیران کل مرتبط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

9- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

10- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از مديران كل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

11- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

12- رئيس سازمان مدارس غير دولتي وتوسعه مشاركت‌ها

14و13- مدیران كميسيون‌هاي منابع انساني و راهبري تحول بنيادين

15- مدیر كميسيون (دبير)

 5-2- کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی

الف - شرح وظایف :

1- بررسی ضوابط و مقررات حاکم برآموزش وپرورش مبتنی برسند تحول بنیادین

2- تدوين و بررسی خط مشي‌ها و اصول حاکم بر تهیه و تدوین ضوابط و مقررات آموزشی و تربیتی

3- بررسی اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و تربیتی

4- بررسی آیین نامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس و مراکز (از قبیل آیین نامه‌های اجرایی، انضباطی، پیشرفت تحصیلی، مشاوره و هدایت تحصیلی و تربیتی)

5- بررسي اساسنامه ومقررات آموزش پيش دبستاني و مهد كودك‌ها

6- بررسی آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از مدارس كشورهاي خارجی و نظام‌های آموزشي     بین‌المللی

7- بررسی آیین نامه‌های اعطای نشان و مدال

8- بررسی و تصویب آیین نامه پرداخت حق‌الزحمه امتحانات

9- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به آیین نامه‌ها و مقررات تحصيلي قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

10- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

11- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا

4 و3 - دو نفر صاحب نظر به پیشنهاد دبیر کل شورا و موافقت شوراي عالي

6 و5 - دو نفر مدیر مدرسه (يك نفر خانم، يك نفرآقا) با معرفي معاونت‌هاي آموزشی

7- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

8- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

9- معاون حقوقی و امورمجلس یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

10- معاون توسعه مديريت و پشتيباني یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

11- رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

12- رئیس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکت‌ها یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

13- رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

14- رئیس مرکزبرنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

15- مدیر کمیسیون(دبیر)

 تبصره– به منظور ساماندهی و کیفیت بخشی به مدارس اتباع خارجي و بين المللي و مدارس علوم و معارف اسلامي و برنامه ریزی برای توسعه و گسترش اين مدارس، کمیته‌هايي با مسئوليت مديريت كميسيون اساسنامه‌ها و مقررات تحصيليتشکیل می شود. شرح وظایف و ترکیب اعضاي كميته‌هاي مذكور به شرح زير مي باشد:

 5-2-1- كميته مدارس علوم و معارف اسلامي

الف - شرح وظایف :

1- بررسي و تـأييد صلاحيت مؤسس دبيرستان علوم و معارف اسلامي (دولتي، غيردولتي و وابسته به سايرنهادها)

2- بررسي و تـأييد افراد پيشنهادي براي تصدي پست مديريت دبيرستان‌هاي علوم و معارف اسلامي

3- بازنگري و اصلاح جدول مواد درسي رشته علوم و معارف اسلامي

4- اتخاذ تصميم درخصوص توسعه مدارس علوم و معارف اسلامي

5- بررسي راهكارهاي ارتقاء جايگاه رشته علوم و معارف اسلامي

6- بررسي نحوه حمايت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسلامي در زمينه‌هاي منابع انساني، مالي، فضا و تجهيزات

7- نظارت برعملكرد مدارس علوم و معارف اسلامي

 ب - ترکیب اعضا:

1-    دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون دبیر کل ( رئيس كميته)

2-    يكي از معاونان مديريت حوزه‌هاي علميه قم به عنوان نماينده ثابت

3-    رئيس سازمان تبليغات اسلامي يا رئيس سازمان مدارس معارف اسلامي به عنوان نماينده ثابت

4-    مدير مدرسه عالي شهيد مطهري يا يكي از معاونان وي به عنوان نماينده ثابت

5-    معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

6-   رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي يا يكي از معاونان آن حوزه به عنوان نماينده ثابت

7-   معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

8-   يك نفر صاحب نظر در مسائل آموزش و پرورش به انتخاب وزير آموزش و پرورش

9-    مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی (دبیر)

 5-2-2- كميته مدارس اتباع خارجي و بين المللی

الف - شرح وظایف :

1-    بررسي و تصويب نظام آموزشي مدارس اتباع خارجی و بين المللي

2-    بررسي و تصويب شاخص‌ها و استانداردهاي منابع انساني، فضا و تجهيزات و فناوري‌هاي مدارس اتباع خارجي و   بين المللي

3-    بررسي و تصويب برنامه‌هاي درسي و بسته‌هاي آموزشي مدارس اتباع خارجي و بين المللي و انطباق آنها با اهداف و مصوبات مربوط

4- بررسي و صدور مجوز تاسيس مدارس اتباع خارجي و بين المللي و اتخاذ تصميم در مورد انحلال اين مدارس با رعايت مفاد مصوبات مربوط

5- بررسي و تصويب ضوابط و مقررات ثبت نام و شهريه دانش آموزان مدارس اتباع خارجي و بين المللي

6- بررسي و تصويب آيين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي مدارس اتباع خارجي و بين المللي متناسب با شرايط نظام آموزشي مصوب

7- بررسي دستاوردها و تجربيات مدارس خارجي و بين المللي و انعكاس آن به مراجع ذي ربط

8- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط به مدارس اتباع خارجي و بين المللي قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

9- نظارت كلي بر حسن اجراي فعاليت‌هاي مدارس اتباع خارجي و بين المللي و اتخاذ تصميم در مورد گزارش‌هاي نظارتي و عملكردي مدارس

10- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیته

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر صاحب نظر در زمینه آموزش و پرورش تطبیقی

3- رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

4- مدیر کل حقوقی و حمایت قضایی

5- مدیر کل ذی ربط وزارت امور خارجه

6- مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت كشور

7- مدير كل دفتر آموزش متوسطه

8- مدير كل دفتر آموزش ابتدایی

9- مدير كل دفتر مدارس غير دولتي

10- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتب درسی نظری و عمومی

11- مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصيلي(دبیر)

تبصره– با تشکیل این کمیته«کمیسیون ویژه رسیدگی به امور مدارس بین المللی جمهوری اسلامی ایران» موضوع مصوبه جلسه 828 شوراي عالي تاريخ2/6/1389 منحل می شود.

 6-2- کمیسیون مديريت آموزشي

الف - شرح وظایف :

1- بررسی برنامه‌های زیر نظام راهبری و مدیریت مبتني بر سند تحول بنيادين

2- بررسي سیاست‌ها و راهبردهاي تامين، جذب، به كارگيري و ارتقای مديران و معاونان واحدها و مراكز آموزشی و                               تربیتی

3- بررسي اصول، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای شايستگي‌ها و صلاحيت‌هاي عمومي، اختصاصي و حرفه ای مديران و رهبران آموزشي

4- بررسی نظام رتبه بندی و ارزشیابی مديریت واحدهای آموزشی و تربیتی

5-  بررسی خط مشی‌ها، ضوابط، شاخص‌ها و استانداردهای بهره وری درمديريت آموزشي و تربيتي

6- بررسي سياست‌ها و خط مشي‌هاي ارتقاي نظام مديريت آموزشي در مدارس و سازمان‌هاي آموزش و پرورش

7- بررسي شرايط احراز، انتصاب، ساماندهي و به كارگيري مديران آموزش و پرورش در سطوح مختلف

8-  بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی

9- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

10- بررسی موضوع‌هایی که از طرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا

4 و3- دو نفرصاحب‌نظر، به پیشنهاد دبیرکل شورای‌عالی و موافقت شورا

5- معاون توسعه مديريت و پشتيباني یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

6- معاون آموزش ابتدایی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

7- معاون آموزش متوسطه یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

8- معاون پرورشی و فرهنگی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

9- رئیس دانشگاه فرهنگیان یا یکی از معاونان وی به عنوان نماینده ثابت

10- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از معاونین آن حوزه به عنوان نماینده ثابت

11- يك نفر از مديران كل آموزش و پرورش استان‌ها به انتخاب مديران كل

12- يك نفر از رؤساي آموزش و پرورش مناطق به انتخاب معاونين آموزشي

14و13- دو نفر از مدیران مدارس از دوره‌هاي ابتدايي و متوسطه به انتخاب معاونت‌هاي آموزشي

15- مدیر كميسيون (دبیر)

 7-2- كميسيون معين شوراي عالي

الف - شرح وظایف :

1- بررسی و تصویب موارد و موضوعات ارجاعي از سوي شورای‌عالی آموزش و پرورش

2- تفسیر آرای شورای‌عالی آموزش و پرورش و تشخیص مصادیق آن بر اساس صورت مذاکرات جلسات شورای عالی

3- بررسي و تصويب مواردی که به علت شرایط استثنایی و یا اضطراری اجرای مصوبات شورای‌عالی امکان پذیر نباشد.

4- بررسي و تصويب واگذاری برخی ازاختيارات کمیسیون خاص شوراي عالي

5- بررسی و تایید پیشنهادهای واصله در مورد اعطای نشان و مدال بر اساس آیین نامه مصوب شورای‌عالی آموزش و پرورش

6- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

تبصره- مصوبات کمیسیون معين به اطلاع اعضای شورای‌عالی می رسد، چنانچه ظرف مدت دو هفته نظر مخالفی ارائه و مطرح نگردد، به منزله مصوبه شورا تلقی و ابلاغ می شود.

 ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی آموزش و پرورش

5 و4،3،2- چهار نفر از اعضای شورای‌عالی به انتخاب شورا ( دو نفر عضو ثابت، دو نفر متغير بر حسب موضوع)

7 و6- دو نفر صاحب نظر در حوزه تعلیم و تربیت با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

8- معاون حقوقی وامورمجلس

9- مدیر کمیسیون(دبير)

تبصره- در جلسات كميسيون معين شوراي عالي، معاونين آموزش ابتدايي و متوسطه حسب موضوع با داشتن حق رأي دعوت مي شوند.

 8-2- كميسيون خاص

الف - شرح وظایف :

1- بررسی و رفع مشکلات موردي دانش آموزان و فارغ التحصیلان در زمينه‌هاي آموزشی و تحصیلی

2- تصميم گيري در زمينه ايجاد تسهیلات آموزشي براي دانش آموزاني كه باشرايط خاص مواجه مي شوند.

3- هدايت و راهبري كميسيون‌هاي خاص ادارات آموزش و پرورش مناطق و نواحي و كميسيون خاص مديريت آموزش و پرورش استثنايي استان‌ها

4- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف کمیسیون

ب - ترکیب اعضا:

1- دبیر کل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیر کل

3 و2- دو نفر صاحب نظردرحوزه مقررات و ضوابط آموزشي و پرورشي با پيشنهاد دبيركل و موافقت شوراي عالي

4- رئيس مركزسنجش آموزش و پرورش یا يكي از معاونان وی به عنوان نماينده ثابت

5- مدیر کل دفتر حقوقی و حمایت قضایی

6- مدیرکل دفتر مدارس غیردولتی

7- مدیرکل دفترهماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

8- مدیر کل دفتر آموزش ابتدایی

9- یکی از مدیران کل دفاتر معاونت آموزش متوسطه

10- مدیر نظارت و ارزشيابي سازمان اداري شورای‌عالی آموزش و پرورش

11- مدیر کمیسیون معين شوراي عالي(دبير)

ماده3- رياست كميسيون‌ها برعهده دبيركل شورا یا معاون وی مي باشد. دبيركل شورا مي تواند از بين اعضا، فردي را  به عنوان رئيس جلسه تعيين نمايد. نايب رئيس كميسيون، از سوي اعضا تعيين مي شود.

ماده4– جلسات كميسيون‌ها وکمیته‌ها با حضورحداقل دوسوم اعضا و با رياست رئيس و يا نايب رئيس رسميت مي يابد و براي تصميم گيري، راي موافق دوسوم اعضاي حاضر ضروري است.

ماده5–دبيركل شورا مي تواند حسب مورد از معاونين وزارت آموزش و پرورش و رؤساي سازمان‌هاي وابسته، مدیران ، كارشناسان، صاحبنظران، نمايندگان مجلس دانش آموزي و نماینده سازمان‌های مردم نهاد با داشتن حق راي براي شركت درجلسات دعوت به عمل آورد.

ماده6–جلسات كميسيون‌ها وکمیته‌ها حداقل هر دو هفته يك بار در سازمان اداری شوراي عالي با دعوت دبيركل شورا تشكيل مي شود.

تبصره- تشكيل جلسه فوق العاده با تشخيص دبيركل بلامانع مي باشد.

ماده7– حضوراعضا در تمام جلسات الزامي است و در مواردي كه امكان حضور مقدور نباشد، بايد موضوع 24 ساعت قبل از موعد جلسه به اطلاع سازمان اداری شورای‌عالی رسانده شود.

ماده8– چنانچه هريك از اعضا سه جلسه متوالي یا پنج جلسه متناوب، در جلسات حضور پيدا نكند و يا قادر به همكاري مؤثر نباشد، مراتب جهت اخذ تصميم به اطلاع مقام مافوق وي و شوراي عالي خواهدرسيد.

ماده9– دستور هر جلسه توسط مدیرکمیسیون و با هماهنگي دبيركل تنظيم و به همراه دعوت نامه و مستندات مربوط به اطلاع اعضا مي رسد.

ماده10– پيشنهادهاي رسیده به سازمان اداری شورای عالی، توسط دبيركل به مدیركميسيون مربوط ارجاع مي شود و در نوبت رسيدگي قرارمي گيرد. داشتن طرح توجيهي لازم (مشتمل بر بیان مسئله، اهميت و ضرورت، سوابق و پيشينه، هدف، مستندات حقوقي و قانونی، مبانی علمی و پژوهشی، مكانيزم و شيوه‌هاي اجرايي، استلزامات، آثار و پيامدهاي فرهنگي، تربيتي، اقتصادي و...) ضروری می باشد.

ماده11– دبیر جلسه موظف است گردش كار، طرح توجيهي و گزارش‌هاي نظارتي و ارزشيابي را به كميسيون ارائه دهد.

ماده12– لازم است در زمان بررسی موضوع در شورای عالی، طرح توجيهي پيشنهاد مربوط و نتايج مباحث مطرح شده دركميسيون ذي ربط، به اطلاع اعضاي شورا رسانده شود.

ماده13– نقطه نظرات و تذكرات اعضاي شوراي عالي و كميسيون‌ها در باره آموزش و پرورش، از سوي سازمان اداري شوراي عالي به وزير آموزش و پرورش يا معاونان ايشان منعكس مي شود و پاسخ دريافتي به اطلاع شورا يا كميسيون خواهد رسيد.

ماده14– حكم اعضاي كميسيون‌ها و كميته‌ها، توسط دبيركل شورا برای مدت دوسال صادر مي شود و تمديد آن بلامانع خواهد بود.

تبصره – تغييرنمايندگان سازمان‌ها ومعاونت‌ها، قبل از اتمام مدت عضویت بلامانع است.

ماده15– مصوبات کمیسیون خاص و کمیته‌های مدارس اتباع خارجی و بین المللی و مدارس علوم و معارف اسلامی با امضای دبیرکل شورا جهت اجرا ابلاغ می شود.

ماده 16– موضوع‌هايي كه با شرح وظايف دو يا چند كميسيون ارتباط دارد، پس از طرح و بررسي در  كميسيون‌هاي     ذي ربط، مي تواند در كميسيونی تحت عنوان «کمیسیون تلفيق» با تركيب زير مطرح و نتيجه در دستور كار شوراي عالي قرار گيرد:

1-      دبيركل شوراي عالي يا معاون وي

2-      دونفر از اعضای کمیسون‌های مربوط به انتخاب رئیس کمیسیون

3-      مدیران كميسيون‌هاي ذي ربط

ماده17– درصورت تغيير ساختار و عناوين معاونت‌ها، سازمان‌ها، مراکز و دفاتر وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداري شوراي عالي مجاز خواهد بود متناسب با آن تغييرات لازم را در تركيب اعضاي كميسيون‌ها وکمیته‌ها اعمال نمايد.

ماده18– سازمان اداري شوراي عالي موظف است گزارش تفصيلي عملکرد سالانه كميسيون‌ها، کمیته‌ها و كارگروه‌ها را تهيه و به اطلاع اعضاي شورا برساند.

ماده19– اعضاي كميسيون‌هاي شوراي عالي دو قسم اند:

الف) اعضاي پيوسته: شامل تركيب اعضاي كميسيون‌هاي موضوع بند«ب ماده 2 مذكور» خواهد بود كه با داشتن حق رأي درجلسات شركت مي كنند.

ب) اعضاي وابسته: شامل اعضاي موضوع ماده 5 و اعضاي كارگروه‌ها، كميته‌ها، كارشناسان و صاحب نظران مي باشد.

تبصره1– اعضاي كميسيون‌ها (پيوسته و وابسته) بابت حضور در جلسات، به ازاي هر ساعت،حق الزحمه اي به شرح زير دريافت خواهندكرد:

الف) کارکنان رسمي تابع قانون خدمات كشوري معادل يك پانزدهم حق شغل مستخدم

ب) اعضاي هيأّت علمي دانشگاه‌ها معادل يك سی ام حقوق مرتبه پايه و فوق العاده مخصوص آموزشي

ج) كاركنان بازنشسته معادل یک دهم آخرین حقوق بازنشستگی

د) سايراعضا معادل يك پانزدهم حق شغل پايه استخدامي مدرك تحصيلي كه ارائه مي كنند .

تبصره2– تعداد جلسات هریک از كميسيون‌ها، کمیته‌ها و كارگروه‌ها برحسب نياز و صلاحديد مدیركميسيون حداكثر تا شانزده جلسه در ماه تعيين مي شود.

 ماده20- با تصويب اين آيين نامه، کلیه مصوبات مرتبط به استثناء «آیین نامه تشکیل کمیته برنامه‌های درسی شاخه کاردانش» لغو مي شود.

موضوع: آیین نامه کمیسیون‌های شورای‌عالی آموزش و پرورش در  هشتصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش  تاريخ 27/8/1392 به تصويب رسيد.

مهدي نويد ادهم                                                                                   علي اصغر فاني

       دبيركل شورا                                                                                              رئيس جلسه

آیین نامه کمیسیون‌های شورای‌عالی آموزش و پرورش مورد تاييد است.

                                                                                                                                                       حسن روحاني

                                                                                                                              رئيس جمهور  و رئيس شورا ي عالي آموزش و پرورش1- طرح ها و لوایح مرتبط با شرح وظایف سایر کمیسیون ها،قبل از طرح در این کمیسیون، در کمیسیون ذیربط مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2- درهريك از بندهاي اين آيين نامه كه نام دستگاه مربوط در مقابل پست سازماني ذكرنشده است، منظور "وزارت آموزش و پرورش" است.

مصوبه جلسه 881 تاريخ 6/3/1392 موضوع: عناوين دوره ها و پايه هاي تحصيلي نظام آموزشي جديد

شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف و برنامه هاي تحول بنيادين آموزش و پرورش ، عناوين دوره ها و پايه هاي تحصيلي نظام آموزشي جديد را به شرح زير تصويب مي كند.

مصوبه جلسه 880 تاريخ 23/2/1392 موضوع: جدول مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي پایه اول دوره متوسطه اول

  ماده واحده:

 شوراي عالي آموزش و پرورش در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ومبتني بر «برنامه درسي ملي» مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي پایه اول دوره متوسطه اول را برای سال تحصیلی 93-1392به شرح جدول زير تصويب نمود:

 


 

 

 

 

 

رديف

مواد درسي

ساعت

 

رديف

مواد درسي

ساعت

1

قرآن

2

7

ریاضیات

4

2

معارف اسلامی

2

8

تربیت بدنی وسلامت

2

3

زبان وادبیات فارسی

 

(قرائت ودستور زبان، املاء و انشاء)

4

9

مطالعات اجتماعی

3

10

فرهنگ و هنر

2

4

زبان عربی

2

11

کار و فناوري

2

5

زبان خارجی

2

12

تفکر و سبک زندگی

2

6

علوم تجربی

3

جمع

30

 

موضوع: جدول مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي پایه اول دوره متوسطه اول در هشتصدو هشتادمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 23/2/1392 به تصويب رسيد.

 

                                                   مهدي نويد                                                                                                                                                حميد رضا حاجي بابايي

 

                                                       دبير شورا                                                                               رئيس جلسه        

 

 

 

جدول مواد درسي و ساعات تدریس هفتگي پایه اول دوره متوسطه اول مورد تاييد است.

 

                                                محمود احمدي نژاد

 

                                                            رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش

 

 

 

عناوين اولويت هاي پژوهشي سال 93 شوراي عالي آموزش و پرورش اعلام شد.

كميته علمي پژوهشي شوراي عالي آموزش و پرورش در جلسه امروز دوشنبه  مورخ 9/4/93 اولويت هاي پژوهشي سال 93 شوراي عالي آموزش و پرورش را مصوب كرد. 

 

فراخوان دعوت به همكاري در اجراي پروژه هاي پژوهشي

از پژوهشگران توانمند و علاقه مند به تحقيق در حوزه تعليم و تربيت  دعوت مي شود  پيشنهاده پژوهشي خود را در مورد هريك از اولويت هاي پژوهشي  اعلام شده به آدرس الكترونيكي supcoedu@gmail.com   ارسال و يا به آدرس پستي:  تهران، ميدان فردوسي، خيابان سپهبد قرني، نبش خيابان سميه، ساختمان علاقه مندان، طبقه چهارم ، شوراي عالي آموزش و پرورش، مديريت پژوهش هاي راهبردي تحويل نمايند. لطفا قبل از تهيه و ارسال پيشنهاده پژوهشي  شرايط و ضوابط پذيرش proposalرا مطالعه فرماييد.

 فرمت ارائه پیشنهاد

اخبار مهم

اصلی ترین مؤلفه های تحول بنیادین ، ایجاد صلاحیت های حرفه ای، اخلاقی و رفتاری در معلمان است

چهارشنبه, 25 تیر 1393 دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش : اصلی ترین مؤلفه های تحول بنیادین آموزش وپرورش ایجاد صلاحیت های حرفه ای، توانمندی ها وشایستگی های اخلاقی و رفتاری در معلمان است. مهدي نوید گفت: برای اینکه این مؤلفه متناسب با اهداف و مأموریت های سند تحول سامان دهی شود، دانشگاه فرهنگیان با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی...

تاسیس 100 پژوهش سرا در مدارس کشور

چهارشنبه, 25 تیر 1393 جلسه 750 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی برگزار شد. دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تشریح مصوبات این جلسه اظهار داشت: در ادامه ارائه گزارش پیشرفت اجرایی شدن سند تحول آموزش و پرورش در جلسه قبل توسط وزیر آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش،...

رییس جمهور بر اجرایی شدن راهکار مرتبط با سند تحول آموزش و پرورش تاكيد كرد

چهارشنبه, 25 تیر 1393 رئیس جمهوری بر اجرایی شدن ۴۰ راهکار مرتبط با سند تحول آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ تاکید کرد. حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت تدوین سند تحول آموزش و پرورش، اجرایی شدن 40 راهکار این سند را خواستار شد و بر این اساس مقرر شد در سال تحصیلی 94-93، این...

جلسه کمیسیون خاص

دوشنبه, 23 تیر 1393 ششصد و شصت و نهمين (669) جلسه کمیسیون خاص شوراي عالي آموزش و پرورش روز چهارشنبه تاريخ 25/4/93 از ساعت 30/9 الي 30/12 با حضور معاون دبيركل و ساير اعضاي كميسيون، در سالن جلسات دبيرخانه شوراي عالي برگزار مي شود. دستور کار جلسه : -          بررسي پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان

تاکید سند تحول بنيادين آموزش و پرورش به تربیت همه جانبه‌ی دانش آموزان

دوشنبه, 23 تیر 1393 دبیرکل عالی آموزش و پرورش: بحث تعطیلی پنجشنبه‌ها در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش نیست بلکه مصوبه‌ی قبلی شورای عالی آموزش و پرورش تحت عنوان ساماندهی زمان آموزش به قوت خود باقی است و مصوبه‌ی جدیدی در این خصوص نداریم. نوید دبیرکل عالی آموزش و پرورش ، درخصوص جشنواره های فرهنگی وهنری دانش آموزی گفت:...

مسئولان تدوين برنامه زير نظام هاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش معرفي شدند

یکشنبه, 22 تیر 1393 معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش: در راستاي مفاد بند«ب» بخش دوم فصل هشتم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش مسئولان تدوين برنامه زير نظام هاي اصلي اين سند تعيين شدند. مجيد رعنايي معاون برنامه ريزي ، نظارت و ارزشيابي شوراي عالي آموزش و پرورش و دبير كميته هماهنگي و پايش اجراي سند تحول بنيادين ، گفت: زير...

خانواده ها سراغی از درس و نمره انشا فرزندان خود نمی گیرند

دوشنبه, 16 تیر 1393 دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش: خانواده ها هنگام مراجعه به مدرسه، سراغی از درس و نمره انشا و ادبیات فرزندان خود نمی گیرند و بیشتر به درس هایی چون علوم و ریاضیات توجه دارند. مهدی نوید دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: به خاطر ساختار نامناسب آموزشی روحیه پرسشگری، خلاقیت و نوآوری کمتر در بین دانش...

دويست و سي ويكمين جلسه كميسيون منابع انساني

دوشنبه, 16 تیر 1393 دويست و سي ويكمين(231) جلسه كميسيون منابع انساني شوراي عالي آموزش وپرورش روز دوشنبه تاريخ 93/4/23 از ساعت7/30 الي 10/30 با حضور معاون دبيركل و اعضاي  كميسيون، در سالن جلسات دبيرخانه شوراي عالي برگزار مي شود. دستور کار جلسه : 1-  استماع نقطه نظرات اعضاي كميسيون 2- ادامه بررسي چارچوب ساماندهي و مديريت منابع انساني

نظرسنجی

لطفاً نظر خود را در ارتباط با تنوع و چندگونگي مدارس (غيردولتي- نمونه دولتي- هيأت امنايي- وابسته به دستگاه هاي دولتي و ساير نهادهاي عمومي- ورزش- استثنايي- استعدادهاي درخشان و .... ) اعلام فرماييد.
 • رای ها: (0%)
 • رای ها: (0%)
جمع رای ها:
اولین رای:
آخر رای: