کاهش ساعات آموزشی مدارس راهنمایی و هنرستانها از مهر ماه

navid891018دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از کاهش ساعات آموزشی مدارس راهنمایی و هنرستانهای فنی و حرفه‌ای و کاردانش در سال تحصیلی 91-90 خبر داد و گفت: تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه نیازی به مصوبه شورای عالی ندارد.

مهدی نوید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق آخرین مصوبه شورای عالی ساعات درسی دوره راهنمایی از 36 ساعت به 33 ساعت کاهش پیدا کرد.

وی ادامه داد: همچنین ساعات درسی هنرستانهای فنی و حرفه ای از 48 ساعت در سال تحصیلی 90-89  به 40 ساعت در سال تحصیلی جاری کاهش یافت.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره علل کاهش ساعتهای درسی دوره راهنمایی و هنرستانها گفت: با توجه به اینکه حجم کتابها و ساعتهای درسی دانش آموزان در این دو دوره بالاست ساعتهای آموزشی را کاهش دادیم.

نوید در پاسخ به این سئوال که " چرا ابتدا حجم کتابهای درسی را کاهش ندادید تا کاهش ساعت های درسی به دانش آموزان ضربه نزند؟" گفت: در این مورد دو روش وجود داشت یکی اینکه ابتدا حجم کتابهای درسی را کم کنیم و بعد ساعات آموزشی را و دیگری اینکه ساعات آموزشی را کاهش داده و بعد حجم کتابهای درسی را کم کنیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی آموزش و پرورش تصمیم بر این شد که ابتدا مظروف یعنی همان ساعات آموزشی کاهش یابد و سپس حجم کتابهای درسی را کم کنیم.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره اینکه " چرا با وجود اینکه تعطیلی پنج شنبه مدارس ابتدایی نیاز به مصوبه شورای عالی داشت اما این الزام برای تعطیلی مدارس راهنمایی و دبیرستان نیست؟" افزود: شورای عالی تنها بحث ساماندهی ساعتهای آموزشی را دنبال می کند و تعطیلی مدارس به عهده شورای آموزش و پرورش استانها و مدیران اجرایی است.