نام و نام خانوادگی: سیما فردوسی

سمت: عضو منتخب شورای عالی در کمیسیون | دسته بندی: اعضای کمیسیون منابع انسانی


فایل رزومه آپلود نشده است.

توضیحات:

تلفن محل كار : 82281111

سوابق تحصیلی:

- لیسانس روانشناسی

- فوق لیسانس روانشناسی

- دکترای روانشناسی

سوابق اجرایی:

- عضو هیأت علمی دانشگاه شهیدبهشتی

- مدیر گروه روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی

- روانشناس مرکز مشاوره دانشگاه شهیدبهشتی

- همکار دانشگاه علوم بهزیستی

- همکاری با انجمن اولیا و مربیان و آموزش و پرورش

- همکاری با مراکز مختلفی از جمله مرکز روانپزشکی رازی، دانشکده علوم توانبخشی و ...

سوابق علمی و پژوهشی:

- تشخیص و درمان اختلالات روان شناختی کودک و نوجوان

- پاسخ به والدین

- بهداشت روانی رشته کودک یاری

- مصاحبه روانشناختی با کودک و نوجوان

- کار گروهی در مدرسه و بهتر زیستن