0
0
0
0

اخبار کمیسیون‌ها


نظرسنجی

جواب کوتاه

[[item.text]]

پاسخ دادن به این سوال اجباری است.

جواب بلند

[[item.text]]

پاسخ دادن به این سوال اجباری است.

آپلود فایل

[[item.text]]

پاسخ دادن به این سوال اجباری است.

[[item.text]]

چند گزینه‌ای

[[item.text]]

پاسخ دادن به این سوال اجباری است.

ارتباط با دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش

کلیک کنید

معرفی شورای عالی آموزش و پرورش

درسال 1343 شمسی وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه فرهنگ وهنر ,آموزش وپرورش وسازمان اوقاف تفکیک شدوبه تبع آن شورای عالی فرهنگ به دو قسمت «شورای برنامه ریزی» در وزارت فرهنگ وهنر و «شورای عالی آموزش وپرورش»در وزارت آموزش وپرورش تقسیم گردید.

شورای عالی آموزش وپرورش از سال 1343تاسال 1347 باترکیب اعضا وشرح وظایف قبلی به کارخودادامه داد. نخستین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش اول خردادماه1347 به ریاست آقای دکترهدایتی وزیرآموزش وپرورش و دکترشریفی معاون آموزش وپرورش تشکیل شد .

آشنایی بیشتر
اسناد تاریخی

آرشیو اسناد تاریخی

سند تحول بنیادین