محمود امانی در جلسه کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی:

لزوم چاره اندیشی برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان لازم التعلیم ایرانی خارج از کشور

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی بر لزوم چاره اندیشی برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به دانش آموزان لازم التعلیم ایرانی خارج از کشور تاکید کردند.

جلسه کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی با حضور محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به چگونگی شکل‌گیری کمیته مدارس اتباع خارجی و بین‌المللی و تبیین شرح وظایف آن پرداختند.

امانی با اشاره به لزوم چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر مناسب برای دانش آموزان لازم التعلیم اظهارداشت: برای دانش‌آموزان لازم التعلیم ایرانی(دوره ابتدایی) در اقصی نقاط دنیا که امکان دسترسی به خدمات آموزشی حضوری برای آنان میسر نمی باشد باید یک راه حل اصولی و منطقی برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی به آنان پیش بینی شود.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: این مشکل را می توان از طریق مدارس ایرانی در خارج از کشور مرتفع نمود.

 در ادامه این جلسه اطهر مقیمی کارشناس کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی مواردی از جمله: پیشینه مدارس خارجی و طبقه بندی مدارس جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور، در دو بخش داخل و خارج ازکشور، تبیین انواع مخاطبان و نیز انواع مدارس در داخل کشور، گروه بندی و معرفی مدارس  بین‌الملل دولتی و غیردولتی، مدارس غیرانتفاعی ویژه اتباع خارجی(مؤسس ایرانی)، مدارس اتباع خارجی(سفارتخانه‌ها)، تبیین انواع مخاطبان و نیز انواع مدارس در خارج از کشور و خاستگاه مدارس جمهوری اسلامی ایران درخارج از کشور، گروه بندی و معرفی مدارس  بین الملل دولتی و غیردولتی، مصوبات موجود شورای عالی آموزش و پرورش به منظور تسهیل خدمات آموزشی و پاسخگویی به نیاز مخاطبان این مدارس، اهم چالش‌های مدارس اتباع خارجی و بین‌المللی و لزوم بازنگری سیاست‌ها و قوانین مدارس مزبور بیان کردند.  

همچنین در ادامه این جلسه، اعضای کمیته دیدگاه ها و نظرات خود را درباره مسائل مرتبط با این مدارس بیان نمودند.