نشست كميته تخصصي بررسي طرح مديريت زمان آموزش در مدارس

نشست كميته تخصصي بررسي «طرح مديريت زمان آموزش در مدارس» با حضور معاون دبيركل شوراي عالي و نمايندگان مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار شد.

در اين جلسه موضوع بهينه سازي تقويم آموزشي و متناسب سازي آن با شرايط و اقليم جغرافيايي مناطق مختلف كشور مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

احمدرضا دورانديش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در اين جلسه گفت: بازطراحي و ساماندهي تقويم سال تحصيلي با توجه به شرايط اقليمي كشور در مفاد سند تحول بنيادين هم مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه اين جلسه موسي الرضا كفاش دبير اين كميته با اشاره به نقش موثر مديريت زمان آموزش در آموزش و پرورش و لزوم بهينه سازي آن اظهار داشت: متناسب سازي تقويم آموزشي با شرايط اقليمي كشور هميشه محل بحث و بررسي بوده است. در برنامه درسي ملي به ساختار نظام آموزش و پرورش و زمان آموزش پرداخته شده است.

وي افزود: همچنين طرح پيشنهادي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص فرصت مغتنمي است تا مشكلات مربوط به مديريت زمان آموزش در نظام تعليم و تربيت با تصويب در مجلس شوراي اسلامي بر طرف شود.

دكتر بيات مديركل دفتر مطالعات فرهنگي و آموزشي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين جلسه گفت: با توجه به شرايط و اقليم كشور نمي توان يك زمان آموزشي را براي همه مناطق اعمال نمود بلكه بايد متناسب با شرايط و مقتضيات جغرافيايي و اقليمي كشور، زمان آموزش را طراحي و اجرا كرد.

وي افزود: شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان بالاترين مرجع سياستگذاري در آموزش و پرورش كشور طرح پيشنهادي خود را در خصوص تقويم آموزشي تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

مديركل دفتر مطالعات فرهنگي و آموزشي مركز پژوهش هاي مجلس در پايان تاكيد كرد: بايد زمان آموزش را تغيير دهيم تا بتوانيم از زمان در امر آموزش و پرورش استفاده بهينه كنيم. در هدف عملياتي 21 سند تحول بنيادين، مديريت زمان آموزش در مدارس و تعيين و متناسب سازي روزهاي آموزشي مورد تاكيد قرار گرفته است.

سند تحول بنیادین