معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش:

كارگاه مجازي« توانمندسازي مديران مدارس كشور» برگزار مي شود/ مدیران مدارس، نقش مهمی در ارتقای كیفیت آموزشي و تربيتي كشور دارند

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: مدیران به عنوان رهبران آموزشی و تربيتي، نقش مهمی در بهبود و ارتقای كیفیت آموزشي و تربيتي مدارس كشور بر عهده دارند.

كارگاه آموزشي« توانمندسازي مديران مدارس كشور» با همكاري و همراهي آموزش و پرورش استان خراسان رضوي(معاونت آموزش متوسطه استان خراسان رضوي و دبيرخانه كشوري مديران متوسطه) روزچهارشنبه 26 بهمن 1401 از ساعت 8:30 الي 12 برگزار مي شود.

دكتر احمدرضا دورانديش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در اين باره گفت: اين كارگاه در راستاي توانمندسازي مديران مدارس كشور در دو بخش، يكي با عنوان «مدير مدرسه، راهبر آموزشي و تربيتي» با ارائه دكتر محمود اماني طهراني و ديگري «بررسي نقش و كاركردهاي مدرسه در آموزش و تربيت نسل جديد» با ارائه دكتر سيما فردوسي متخصص روانشناسي و عضو شوراي عالي آموزش و پرورش برگزار مي شود.

وي افزود: مدیران به عنوان رهبران آموزشی و تربيتي، نقش مهمی در بهبود و ارتقای كیفیت آموزشي و تربيتي مدارس كشور بر عهده دارند.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش اظهار داشت: وظیفه اصلی یك مدیر آموزشی و تربيتي، تسهیل و بهبود روند آموزش و یادگیری معلمان و دانش آموزان است كه برای رسیدن به این هدف، مدیران بايد با فرایندهای یادگیری و اهداف آموزشی و تربيتي كه در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش آمده، آشنا شوند.

دورانديش اضافه كرد: كیفیت بخشی به مسائل آموزشی و تربیتی و جلب مشاركت معلمان، دانش آموزان، اولیای آنان و دیگر نهادهاي ذي نفع برای تحقق اهداف آموزش و پرورش، دو اصل مهم و اساسي سند تحول بنيادين است.

وي در ادامه افزود: بهسازی و كيفيت بخشي فرایندهای آموزشی و تربيتي از رویكردهای آموزش و پرورش است كه مدیران بایستی در راستای این رویكرد حركت و از همه ظرفیت ها استفاده كنند.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در پايان تاكيد كرد: رسالت اصلی آموزش و پرورش، تربیت انسان توانمند، كارآمد و تاثيرگذار در جامعه است، تحقق این رسالت تنها در سایه شناخت صحیح از ویژگی های انسان (دانش آموزان) و عالمانه عمل كردن نسبت به این ویژگی ها كه كاری بسیار دشوار است، می باشد.

همچنين از پيگيري و همكاري سركارخانم مريم رنگ آميز طوسي عضو شوراي عالي آموزش پرورش در برگزاري اين كارگاه آموزشي تقدير و تشكر مي شود.