هزار و بیست و هفتمین جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و بیست و هفتمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و بیست و هفتمین (۱۰۲۷) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1402/2/25 از ساعت 14 الی 16 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌ گردد.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- بحث و تبادل نظر پیرامون بیانات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم در دیدار با معلمان و مسئولان آموزش و پرورش در هفته بزرگداشت مقام معلم(۱۴۰۲/۲/۱۲)

- بررسی و تصویب شرایط و شایستگی جذب داوطلبان ورود به آموزش و پرورش از مسیر آزمون سراسری