سرپرست وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران روابط عمومی؛

کار اصلی روابط عمومی قوی، گفتمان سازی، تبیین، تصمیم سازی و اولویت سازی است

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی مدیران روابط عمومی استانی و ستادی با بیان اینکه مساله روابط عمومی باید مساله مخاطبان شود، گفت: کار اصلی یک روابط عمومی قوی، گفتمان سازی، تبیین، تصمیم سازی و اولویت دادن است، روابط عمومی قوی روابط عمومی است که روایت اول را می گوید و دستور کار می دهد.

رضامراد صحرایی در گردهمایی مدیران و مسئولان روابط عمومی حوزه های استانی و ستادی وزارت آموزش و پرورش که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزاری شد و به طور زنده برای ۷۳۲ مدیر روابط عمومی مناطق در حال پخش است، گفت: ویژگی یک دستگاه و سازمان، سیستمی و زنده بودن آن است، لذا دستگاه آموزش و پرورش باید به طور سیستمی و با پویایی وظایف خود را انجام دهد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه  قوه بینایی هر سازمانی، روابط عمومی است و نقش بسیار کلیدی در فعالیت ها دارد، گفت: هماهنگی و زنده بودن در دستگاه بزرگی مانند آموزش و پرورش بسیار اهمیت دارد، اما هماهنگی یک موضوع بیرونی نیست بلکه یک موضوع گفتمانی و روندی است.
وی با طرح این پرسش که آیا در دستگاه بزرگ آموزش و پرورش با بیش از ۸۵۰ روابط عمومی، هماهنگی وجود دارد، گفت: باید در اولین گام، تمامی روابط عمومی ها به عنوان اجزای یک سیستم با هم هماهنگ شود. معتقدم اگر فقط روابط عمومی نظام تعلیم و تربیت باهم هماهنگ عمل کنند، هیچ غیرممکنی در مقابل پیشرفت نظام تعلیم و تربیت وجود ندارد. 
وی با اشاره به اینکه روابط عمومی در کل کشور متناسب با ساختارهای نوین و جدید، می تواند روابط بیرونی را متحول کند، گفت: امروز رسانه های غیر رسمی قدرت بالایی نسبت به رسانه های رسمی دارند؛ لذا باید جهاد تبیین و اولویت سازی در صدر کارها قرار گیرد. یکی از اشکالات روابط عمومی تمرکز بر اخبار مدیران است. کار اصلی یک روابط عمومی قوی، گفتمان سازی، تبیین، تصمیم سازی و اولویت دادن است، روابط عمومی قوی، روابط عمومی است که روایت اول را می گوید و دستور کار می دهد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: روابط عمومی یک فرد یا مدیر نشوید و فقط بر اخبار تمرکز نکنید، روابط عمومی باید جریان سازی و تصمیم سازی کند و دو قاعده مهم اولویت سازی، دستور کار سازی و روایت اول را در اختیار  بگیرد.
صحرایی با بیان این که هیچ تحولی بدون گفتمان سازی، امکان تحقق ندارد، اظهار کرد: دستگاهی موفق است که در هر اقدام تحولی، یک پیوست رسانه ای را پیش تر ارائه کرده باشد. این گفتمان سازی در بیان دقیق تر، همان جهاد تبیین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه امروز در کنار دنیای واقعی، یک دنیای مجازی داریم که روابط در آن فضا کاملا متفاوت است، افزود: سه رویکرد برای روابط عمومی در مواجهه با پدیده ها وجود دارد؛ رویکرد واکنشی که رویکرد غالب بیشتر روابط عمومی ها است. رویکرد دوم، رویکرد کنش گرا است که روایت اول را می گوید. رویکرد سوم، رویکرد پیش دستانه است که به پیش بینی وقایع و اتفاقات می پردازد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: مدیر روابط عمومی مدیر زمان و لحظه نباید باشد و نسبت به همه اتفاقات جلوتر باشد.
وی اظهار کرد: مساله روابط عمومی باید مساله مخاطبان باشد، مدیر موفق مدیری است که مساله دستگاه خود را به مساله بالاتر تبدیل کند، لذا زمانی موفق هستیم که آموزش و پرورش را مساله اول کشور تبدیل کنیم. 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: تحول با تغییر ساختار امکان ندارد؛ لذا داشتن شبکه ای از افراد، تحول ایجاد می کند. معیار برای قوی بودن یک روابط عمومی، داشتن شبکه برای اطلاع رسانی سریع تا کف مدرسه و کلاس درس است. 
وی اظهار کرد: هماهنگی، سازگاری،  پویایی و زنده بودن، گفتمان سازی فعال در حوزه تعلیم و تربیت و  راهبرد کلیدی روایت اول و تعیین دستور کار، جهاد تبیین و دانستن قواعد جنگ نرم، کلیدهای اصلی موفقیت ما است.
صحرایی اضافه کرد: باید مدیریت پیش بینانه، پیش دستانه و فعال در اختیار باشد، کنشگر باشیم، شبکه داشته باشیم و مساله آموزش و پرورش را به مساله اول مسئولان تبدیل کنیم. 
وی چند اقدام مهم این وزارتخانه را برشمرد و گفت: امتحانات نهایی دانش آموزان یکی از مسائل مهم است که انشاالله به خوبی برگزار می شود، آزمون های استخدامی را در پیش داریم که دو تحول بزرگ در آموزش و پرورش هستند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اهمیت آزمون های نهایی گفت: سنجش یادگیری عمیق از طریق آزمون تستی و چهارگزینه ای امکان پذیر نیست. در آزمون تشریحی، فرد باید مهارت را تشریح کند و بر اساس این امتحان می توان ارزیابی دقیقی از سطوح یادگیری دانش آموزان داشت.