عناوين برخي از برنامه هاي مهم رضامراد صحرایی برای وزارت آموزش و پرورش

برنامه‌های رضامراد صحرایی که در ابعاد و بخش‌های متعدد از جمله محوریت دغدغه‌ها و بیانات مقام معظم رهبری، اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین، ارتقا و تعالی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، توجه به اهمیت و جایگاه مدرسه، معلم، خانواده، دانش‌آموز و... به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

وي در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «ویراستی» نوشت: در برنامه ارائه‌شده به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سعی کرده‌ایم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امسال فرهنگیان و دغدغه‌های ایشان در حوزه تعلیم و تربیت را با استناد به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نقشه راه نظام تعلیم و تربیت تبدیل کنیم.

برخي از برنامه هاي دكتر رضامراد صحرايي براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش:

1- امور پرورشی در مدارس:

پیگیری جذب مربی امور تربیتی/ تنوع و نوآوری در الگوهای مدیریتی و برنامه‌های پرورشی.

2- معیشت و‌ منزلت معلمان:

پیگیری تخصیص فوق‌العاده ویژه کارکنان و معلمان وزارت آموزش و پرورش با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی.

3- رتبه بندي معلمان:

آیین نامه رتبه بندی نیاز به اصلاح دارد، مثلا آن معلمی که می‌رود در  مناطق محروم و  کمتر توسعه یافته و آینده فرزندان این کشور را می‌سازد، کارش قابل قیاس با هیچ کس دیگری نیست. او را نباید با  مقاله و فرآورده های علمی از این  قبیل سنجید. او انسان‌سازی می‌کند و کارش با چنین معیارهایی قابل سنجش نیست.

پس از پایان فرایند رتبه بندی و رسیدگی به اعتراضات، آیین نامه آن باید با ماموریت واقعی معلمان اصلاح شود وحتی اگر لازم شود قانون آن نیز پس از این اجرا بر اساس نقطه ضعف هایی که به دست می آید به کمک مجلس و کمیسیون آموزش مورد بازنگری قرار گیرد.

4- تقويت تربيت معلم:

برگزاري آزمون اختصاصي تربيت معلم و تدوين نظام اختصاصي سنجش و پذيرش دانشجو معلم با رويكرد استعداديابي بر اساس شايستگي هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي.

5- حمايت و بكارگيري نخبگان:

شناسايي و جذب استعدادهاي برتر دانش آموزي به دوره تربيت معلم در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و جذب استعدادهاي برتر دانشجويي در دوره هاي كارشناسي ارشد تربيت معلم در دانشگاه فرهنگيان.

6- تحول به نفع دانش آموزان:

رفتن به سمت برنامه محوري، بسته هاي تربيت و يادگيري، مواد و منابع آموزشي متنوع و چند رسانه اي، تنوع بخشي به فرصت هاي تربيت و ياديگري توانمندسازي دانش آموزان براي زندگي شايسته در عصر فناوري.

7- عدالت آموزشي:

تامين و تخصيص يارانه آموزشي براي تغذيه، پوشاك، بهداشت و اياب و ذهاب دانش آموزان مناطق كمتر برخوردار روستاي، عشايري و حاشيه شهرها به ويژه دانش آموزان با نيازهاي ويژه در برنامه هفتم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور.

8- اجرايي سازي سند تحول بينادين:

تدوين و پيگيري تصويب نقشه راه اجراي سند تحول بنيادين آموزش وپرورش با شاخص هاي كمي و كيفي ميزان تحقق آن.

براي آگاهي از برنامه‌های دکتر رضامراد صحرایی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش به صفحه شخصی وي در پيام رسان ویراستی مراجعه كنيد.

https://virasty.com/rezamorad_sahraei