نام و نام خانوادگی: مهدی خراشادی‌زاده

سمت: مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی | دسته بندی: اعضای کمیسیون کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی, اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی, اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی


فایل رزومه آپلود نشده است.

سند تحول بنیادین