نام و نام خانوادگی: منصور اردستانی

سمت: معاون حقوقی و امور مجلس یا یکی از مدیران کل آن حوزه | دسته بندی: اعضای کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی, اعضای کمیسیون خاص


فایل رزومه آپلود نشده است.