مراسم بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش

مراسم بزرگداشت یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش، روز دوشنبه 16 اسفند 1400 در مدرسه دارالفنون برگزار می شود.

مراسم بزرگداشت«یکصدمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش» با حضور وزیر آموزش و پروش، اعضای شورای عالی، معاونان وزیر، مدیران کل، فرهنگیان عزیز، جمعی از فرهیختگان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت کشور، روز دوشنبه 16 اسفند 1400 از ساعت 8:30 الی 14 در مدرسه دارالفنون برگزار می گردد.