محمدتقی بهار

محمدتقی بهار ۱۸ آذر ۱۲۶۵ هجری خورشیدی برابر با ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۰۴ هجری قمری و ۹ دسامبر ۱۸۸۶ میلادی در شهر مشهد متولد شد.

محمد تقی بهار در سال ۱۲۹۳ خورشیدی از حوزه انتخابیه درگز، سرخس و کلات به نمایندگی مجلس سوم شورای ملی انتخاب شد. وی از بجنورد به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد و در مجلس پنجم نماینده تبریز بود.

ملک‌الشعرا با روی کار آمدن کابینه قوام‌السلطنه در بهمن ۱۳۲۴ به عنوان وزیر فرهنگ برگزیده شد. بیماری بهار موجب شد که دوران وزارتش محدود به چند ماه شود

محمدتقی

(1265-1330ش)

سیاستمدار، روزنامه نگار، شاعر ،نویسنده، تاریخنگار، نماینده مجلس، وزیر فرهنگ،

از موسسان جمعیت هواداران صلح، مدرس دارالمعلین، ناشر روزنامه نوبهار

بهار(ملک الشعرا)

65

21/10/1305

عضو دانشمند، عضویت رسمی،

(در ج 240-29/4/1312 غلامحسین رهنما به عنوان عضو دانشمند جایگزی بهار شد.)

مجدد در ج 450- 13/10/1321

مجدد در ج 543-27/11/1324 به عنوان وزیر فرهنگ در کابینه قوام به تاریخ 25/11/1324