چهلمین جلسه کمیسیون مدیریت آموزشی

چهلمین جلسه کمیسیون مدیریت آموزشی با حضور دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش و ساير اعضاي آن روز یکشنبه تاريخ 1401/4/12 از ساعت 10:30 تا 13 در سالن جلسات دبيرخانه اين شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

1- ارائه ديدگاه ها و نظرات اعضاي كميسيون درباره مسائل مختلف آموزش و پرورش

2- بررسی موضوع «امکان سنجی رتبه بندی مدارس»