شصت‌ و‌ چهارمین جلسه کمیته مدارس علوم‌ و‌ معارف اسلامی

شصت‌و‌چهارمین جلسه کمیته مدارس علوم‌و‌معارف اسلامی با حضور وزیر آموزش‌و‌پرورش، دبيركل شوراي عالي و ساير اعضاي آن برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه محمود امانی طهراني دبیرکل شورای عالی آموزش‌و‌پرورش با ارائه گزارشي از عملكرد كميته مدارس علوم و معارف اسلامي گفت:  مدارس علوم و معارف اسلامی از رویش‌های انقلاب هستند كه کیفیت‌گرایی و اثربخشي از خط‌مشی اصلي اين مدارس است.

وي افزود: مدارس علوم و معارف اسلامي يكي از پشتوانه هاي نظام جمهوري اسلامي هستند كه مي توانند نيروي انساني در تراز نظام تعليم و تربيت اسلامي تربيت كنند.

در ادامه اين جلسه اعضاي كميته دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود درباره نیروی انسانی، کنکور، کتاب درسی، آموزش مشاوران، همکاری ادارات کل آموزش‌و‌پرورش و..... بیان كردند.

وزیر آموزش و پرورش در اين جلسه گفت: ما آماده همکاری با مدارس علوم و معارف اسلامي هستیم، برای تامین نیروی انسانی مورد نياز آموزش و پرورش چنانچه مقدور باشد مي توان از ظرفیت دانشگاه شهید مطهری به‌عنوان بازوی دانشگاه فرهنگیان استفاده كرد.