عضو شوراي عالي آموزش و پرورش در گفت‌وگو با پانا:

با کمک آموزش و پرورش هنرستان‌های کشاورزی را احیا می‌کنیم

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روسای مراکز تحقیقاتی و آموزشی وزارت جهاد کشاورزی مکلف هستند برای ارائه تجهیزات و امکانات‌شان حداکثر همکاری را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشند از طرح توسعه هنرستان‌های کشاورزی در بودجه سال 1402 این وزارتخانه خبر داد.

درحالی‌که اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی مدتی قبل در گفت‌وگو با پانا اعلام کرده بودند که اگر وزارت جهاد کشاورزی طرح یا ایده‌ای برای حمایت و احیای هنرستان‌های کشاورزی ارایه کند یا در بودجه سال بعد برنامه‌ریزی داشته باشد، حمایت می‌کنند معاون وزیر جهاد کشاورزی از جزییات طرح مشترک این وزارتخانه با آموز و پرورش خبر داد.

با کمک آموزش و پرورش هنرستان‌های کشاورزی را احیا می‌کنیم

سید‌مجتبی خیام نکوئی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان‌ تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گفت‌وگو با پانا گفت: «در برنامه‌های امسال پیش‌بینی کرده‌ایم که با همکاری وزارت آموزش و پرورش بتوانیم هنرستان‌های کشاورزی که ظرفیت فعال‌سازی را دارند، احیا کنیم.»

عضو شوريا عالي آموزش و پرورش افزود: «در کنارش تجهیزات و امکاناتی که مورد نیاز است و قابلیت تأمین آن از ظرفیت‌ها موجود است و مؤسسات و مراکز تحقیقاتی می‌توانند تأمین منابع و تجهیزات کنند و اما برای تحول در توسعه هنرستان‌های کشاورزی طرح دیگری داریم که در بودجه سال 1402 آن را خواهیم گنجاند و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.»

به دلیل نبود اعتبار کار را متوقف نکرده‌ایم

خیام‌نکوئی با اشاره اینکه اعتبار مالی مانع ادامه فعالیت‌های آموزشی در حوزه کشاورزی نمی‌شود، اظهار کرد: «اکنون به‌واسطه نبود اعتبار کافی، کار را متوقف نکرده‌ایم. یک‌به‌یک استان‌ها ظرفیت‌هایی دارند که قابلیت فعال‌سازی دارند و همین‌ها را احیا می‌کنیم و از امکانات موجود برای فعال‌سازی آنها استفاده خواهیم کرد.»

مجموعه مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مکلف به همکاری با آموزش و پرورش هستند

عضو شوريا عالي آموزش و پرورش گفت: «همین روزهای اخیر صحبتی با آقای وزیر جهاد کشاورزی و معاون ایشان آقای کاظمی کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم سریع‌تر این مهم به سرانجام برسد.»

وی با اشاره به اینکه مجموعه مراکز تحقیقات و آموزش یک مجموعه هستند، اعلام کرد: «به روسای مراکز تحقیقاتی آموزش زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی این اجاره را داده‌ایم که از امکانات موجود در مراکز تحقیقاتی برای آموزش نیروهای دانش‌آموزی استفاده کنند و اکنون این نگرانی به استفاده بهینه از آزمایشگاه‌ها و امکانات موجود مرتفع می‌شود و نگرانی ندارد.»