نشست علمی« طراحی و اعتبارسنجی مقوله‌های اخلاقی حرفه‌ای معلمین با تأکید بر تجارب جهانی و اسناد تحولی»

نشست علمی« طراحی و اعتبارسنجی مقوله‌های اخلاقی حرفه‌ای معلمین با تأکید بر تجارب جهانی و اسناد تحولی» روز یکشنبه 27 آذرماه 1401 از ساعت 10 الی 12 با » در سالن جلسات دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می گردد. لينك ورود به نشست از طريق شبكه شاد: https://shad.ir/shora_a

-

سند تحول بنیادین