دویست و نود و چهارمین جلسـه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی

دویست و نود و چهارمین (294) جلسـه کمیسـیون برنـامه درسـی و تربیـتی با حضور دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن روز دوشنبه تاریخ 1401/10/19 از ساعت 8 الی 10 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار می شود.

دستور جلسه:

 -  اصلاح ماده واحده آموزش زبان هاي خارجی آلمانی، فرانسوي، ایتالیایی، اسپانیولی و روسی

سند تحول بنیادین