دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

کار به روز رسانی سند تحول بنیادین آخر خرداد 1402 به پایان می رسد

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: کار بروز رسانی سند تحول بنیادین که از اواسط سال 1400 شروع شده بود در بهمن ماه 1401 به پايان رسيد و در چرخه بررسي و اعتبارسنجي قرار گرفت.

دکتر محمود امانی، دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش در مصاحبه با خبرنگار ما اظهار داشت: در اجرای مفاد بخش سوم از فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و لزوم پاسخگویی به تغییر و تحولات محیطی و نیازهای جامعه و دانش‌آموزان و با توجه به تجربیات و یافته‌های جدید علمی و پژوهشی، ترمیم و به‌روز رسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مطابق با سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور انجام ‌شد.

وی افزود: کار بروز رسانی سند تحول بنیادین از اواسط سال 1400 با تشکیل کارگروهی در کمیسیون راهبری تحول بنیادین آموزش و پرورش و با اعلام فراخوان( ارائه نظرات، پیشنهادها، راهکارها و...) همکاری و همراهی معاونت ها و سازمان های وابسته به وزارت آموزش وپرورش، فرهنگیان عزیز، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت شروع شد.

امانی اظهار داشت: در بروز رسانی سند تحول بینادین نقدها و نظرهای ارزشمند، کارشناسی و تخصصی فرهنگيان و افراد صاحب نظر حوزه تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گرفته است.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: برای بروز رسانی سند تحول بنیادین چندين پروژه علمی و پژوهشی انجام شده و همچنین از دستاوردها، تجربیات سایر کشورها در حوزه تعلیم و تربیت و فناوری های آموزشی هم استفاده شده است.

وي با اشاره به علت طولاني شدن روند بروز رساني سند تحول بنيادين گفت: كار تهيه، تدوين و تصويب سند تحول بنيادين در شوراي عالي آموزش و پرورش انجام و پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي اجراء به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

اماني اظهار داشت: كار تهيه و تدوين برنامه زيرنظام هاي سند تحول بنيادين وظيفه وزارت آموزش و پرورش بود كه متاسفانه اين كار انجام نشد. شوراي عالي آموزش و پرورش مجبور شد اقدام به تهيه و تدوين برنامه زيرنظام هاي سند تحول كند.

دبیرکل شورای عالی آموزش وپرورش گفت: اكنون كار بروز رساني و ترميم اين سند با همت همكاران عزيز و صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت در چرخه بررسي و اعتبار سنجي قرار دارد. بعد از پايان اين مرحله در صحن علني شوراي عالي آموزش و پرورش بررسي و تصويب خواهد شد.