دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:

تاسیس مدارس علوم و معارف اسلامی از استثناهای با ارزش انقلاب اسلامی است

دکتر محمود امانی دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در مراسم آغاز سال تحصیلی دبیرستان علوم ومعارف اسلامی شهید مطهری(ره) با تبریک آغاز امامت حضرت ولیعصر(عج) و شروع سال تحصیلی جدید گفت: تاسیس مدارس علوم و معارف اسلامی یادگار گرانسنگ و از استثناهای با ارزش انقلاب اسلامی است.

وی افزود: این مدارس، یک کار نورانی و احیا امر هدایت است، خدمت به این مدارس رزق الهی است. رهبری فرمودند:« دانش آموزان باید به تحصیل، تهذیب، ورزش و... بپردازند و همه ما در رسیدن دانش آموزان به این امور مسئول داریم».

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: باید در زندگی به دیگران کمک کنیم تحصیل ما برای رسیدن به سطوح بالا و کمک به دیگران است باید مهذب شوید تا قوی شوید و دیگران را هم در مسیر حق ایستادگی بیاموزید. خود را بسازید تا دیگران را بسازید. مدرسه شهید مطهری درست شده تا هم دانش آموزان خود و هم دیگران را بسازند.

امانی اظهار داشت: جامعه فراز و نشیب دارد. تاریخ به ما می آموزد که در صورت ایستادگی بر ضعف ها و ابهامات غلبه خواهیم کرد. در این زمان عده ای شهبه ایجاد می کنند. روی شهبه ها کار کنید برای آنها پاسخ صحیح بیابید و با دانش و توانمندی خود دیگران را روشن سازید. کاروان حق در حرکت است و همیشه عده ای جلوی آن ایستاده اند. ما ماموریت داریم اسلام ناب را به دنیا معرفی کنیم. امروز امید کشور به شماهاست.

در پایان این مراسم از مدیر دبیرستان شهید مطهری که مقام اول را در بین دبیرستان های علوم و معارف اسلامی کشور بدست آورده بود قدردانی و لوح تقدیر به ایشان اهدا شد.

سند تحول بنیادین