معاون امور زنان رئیس‌جمهوری:

۶۱ درصد موفقیت‌ها در دانشگاه‌ها توسط خانم‌ها به‌دست می‌آید

معاون امور زنان رئیس‌جمهوری با بیان اینکه دوسوم یا سه‌چهارم نیروهای آموزشی در کشور خانم هستند گفت: ۶۱ درصد موفقیت‌ها در دانشگاه‌ها توسط خانم‌ها به دست می‌آید.

به گزارش خبرگزاري پانا؛ انسیه خزعلی در آیین اختتامیه جشنواره ملی بهیندخت ضمن‌ گرامیداشت یاد شهدای غزه به‌ویژه زنان و کودکان و دانش‌آموزان اظهار کرد: یکی از ویژگی‌هایی که برای دوران نوجوانی ذکر می‌کنند، عدالتخواهی و ظلم‌ستیزی است و شما در سنین نوجوانی قرار دارید و ظلمی که علیه مردم فلسطین روا داشته می‌شود را درک می‌کنید. اتفاقاتی که طی هفته‌های گذشته در غزه افتاده، غیر قابل تصور است.

وی خاطرنشان کرد: پرورش دادن کل انسانیت بر دوش دختران و مادران گذاشته شده و مادر به عنوان محور اصلی در خانواده مطرح است. هر چند پرورش خود دختران نیز از اولویت و جایگاه خاص برخوردار است.

خزعلی با اشاره به اهمیت جایگاه زن و خانواده افزود: هر سیاستی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ می‌شود، همواره یکی از موارد، توجه به زنان و خانواده است.

معاون امور زنان رئیس‌جمهوری گفت: دوسوم یا سه‌چهارم نیروهای آموزشی در کشور خانم هستند و همچنین ۶۱ درصد موفقیت‌ها در دانشگاه‌ها توسط خانم‌ها به دست می‌آید.

سند تحول بنیادین