بازدید نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش از استان ایلام

بازدید نمایندگان شورای عالی آموزش و پرورش از مدارس شهرستان هاي ملكشاهي، شهر ايلام، ايوان، چوار، مهران، دهلران و مدارس عشايري آموزش و پرورش استان ایلام

در راستاي نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش، حصول اطمينان از اجراي مطلوب مصوبات شوراي عالي، تسهيل روند تعليم و تربيت، رفع موانع، كاستي ها و محدوديت ها گروه نظارتي دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش از مدارس شهرستان هاي ملكشاهي، شهر ايلام، ايوان، چوار، مهران، دهلران و مدارس عشايري بازديد كردند.

در اين بازديدها، نحوه اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش از جمله: آئین نامه اجرایی مدارس، آئین نامه انتخاب و انتصاب مدیران مدارس و اساسنامه اردوگاه های دانش مورد بررسي قرار گرفت.

 نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي عالي، حصول اطمينان از اجراي مطلوب و مطابق با انتظارات پيش بيني شده، شناسايي نقاط قوت، موانع، محدوديت ها، نارسايي ها و مشكات اجراي مصوبه، جلوگيري از انحراف مصوبات در مسير اجرايي شدن و ارائه راه حل هاي اصلاحي براي كمك به بر طرف كردن مسائل و مشكلات اجرايي و بازنگري و اصلاح مصوبات از جمله مهم ترين اهداف بازدید از آموزش و پرورش استان ایلام ذکر شده است.

همچنین بوسيله اين نظارت ها از ميزان كارآيي و اثربخشي مصوبات شوراي عالي اطمينان حاصل كرده و براي ارتقاي نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف برنامه ريزي لازم انجام مي شود.

 همه تلاش دبيرخانه شورای عالي آموزش و پرورش رفع موانع، كاستي ها و محدوديت هاي مصوبات این شورا در مرحله اجراست تا روند آموزش و پرورش فرزندان اين مرز و بوم تسهيل شده و بهبود پيدا كند.