هزار و سي و ششمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و سي و ششمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزيرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن تشكيل می‌ شود.

هزار و سي و ششمين (1036) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1403/1/20 از ساعت 15 الی 16:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- ادامه بررسي ترميم سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

- انتخاب اعضاي شوراي عالي و صاحبنظران براي عضويت در كميسيون هاي شورا