معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش:

آموزش و پرورش زيربنايي ترين نهاد هر نظام حكومتي است/ معمار اصلي نظام آموزش و پرورش، معلمان هستند

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش تاكيد كرد: آموزش و پرورش مهم ترين و زيربنايي ترين نهاد هر نظام حكومتي است و نسل آينده و سرنوشت ساز كشورها در مدارس ساخته و پرداخته شده و آماده مسئوليت پذيري در جامعه مي شوند.

موسي‌الرضا كفاش معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در بازديد از مدرسه شهيد فلاح زاده منطقه دو تهران و در جمع همكاران اين مدرسه با تبريك هفته بزرگداشت مقام معلم گفت: معمار اصلي آموزش و پرورش معلمان هستند. همه ما در ستاد براي تسهيل روند آموزش و پرورش در مدارس در خدمت اين عزيزان هستيم.

وي افزود: آموزش و پرورش مهم ترين و زيربنايي ترين نهاد نظام حكومتي هر كشور است كه نسل آينده و سرنوشت ساز كشورها در مدارس ساخته و پرداخته شده و آماده مسئوليت پذيري در جامعه مي شوند.

كفاش اظهار داشت: در كشورهاي مختلف بيشترين سرمايه گذاري براي آموزش و تربيت دانش آموزان و اعتلاي نظام آموزشي و پرورشي انجام مي شود لذا براي تربيت نسلي مومن، مسئوليت پذير، مشاركت جو، مدافع حقوق شهروندي، صلح جو و نوع دوست بايد در آموزش و پرورش سرمايه گذاري بهينه شود.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: اكنون توسعه و پيشرفت هر كشوري منوط به نيروي انساني متخصص، ماهر و توانمند آن است چون اين افراد در آينده نزديك چرخ نظام آموزشي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جوامع را به گردش در مي آورند.

كفاش با اشاره به سختي كار معلم در مدرسه اظهار داشت: معلم براي ارائه آموزش به دانش آموزان بايد از آرامش فكري و ذهني برخوردار بوده تا آموزشي كه ارائه مي كند مثمر ثمر باشد بنابر‌این رفع دغدغه هاي فكري و ذهني و معيشتي بايد از مهم ترين اولويت هاي كاري دولت و مجلس باشد.

وي با اشاره به اركان اصلي مدرسه گفت: مدير، شورای مدرسه، شورای معلمان، شورای دانش آموزی و انجمن اولياو مربیان از اركان اصلي مدرسه هستند که زمینه پيشرفت مدرسه را فراهم می کنند،  هروقت كه اينها در كنار همديگر و همراه و مددكار هم باشند پيشرفت و شكوفايي مدرسه امكان پذير خواهد شد.

كفاش اظهار داشت: شوراي عالي آموزش و پرورش مرجع ساستگذاري و تدوين قوانين و مقررات در آموزش و پرورش است و به نوعي عملکردی همانند مجلس شوراي اسلامي دارد كه اختيارات خود را از مجلس گرفته است و قوانين و مقرراتي كه مصوب مي كند براي تمامي موسسات آموزشي و پرورشي لازم الاجراست.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش افزود: يكي از اقدامات دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش، بازديد و نظارت بر حسن اجراي مصوبات اين شورا در استان هاست. در سال تحصيلي 1403 -1402 حدود 8 مصوبه با حضور گروه‌هاي نظارتي اين شورا در استان ها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است.

كفاش با اشاره به هدف حضور گروه هاي ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي در استان ها ابراز داشت: هدف اصلي حضور گروه هاي ارزيابي دبيرخانه شوراي عالي در استان ها، مناطق و مدارس آشنايي با همكاران، شناسايي نقاط قوت و ضعف اجراي مصوبات شوراي عالي در سطح اجرا و همچنين آشنايي با مسائل و مشكلات آموزشي و تربيتي در مدارس است. اين كار به كميسيون هاي شوراي عالي كمك مي كند تا مصوبات شان از اتقان بيشتري بر خوردار شود.

وي ابراز داشت: آئين نامه اجرايي مدارس، به نوعی نسخه  مدرسه ای برای اجراي سند تحول بنيادين است كه اختيارات خوبي به مديران مدارس داده است و در اصلاح و بازنگري اين آئين نامه سعي شده است اختيارات بيشتري به مدارس داده شود.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با اشاره به لزوم مهارت آموزي در مدارس گفت: يكي از نيازهاي امروز جامعه تربيت دانش آموزانی است که مهارت های لازم را در حل مسئله و چگونگي مواجهه با آنها را داشته باشند.

كفاش با اشاره به لزوم شاداب سازي مدارس اظهار داشت: يكي از مواردي كه تاثير زيادي بر بهبود كيفيت آموزشي و ارتقاي جايگاه مدارس دارد، موضوع شاداب سازي مدارس است و اين كار با همكاري و همراهي مديران، معلمان، دانش آموزان و اولياي مدارس امكان پذير است.

وي تاكيد كرد: انجمن اولياء و مربيان بازوي توانمند و تاثيرگذار در فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدارس است هر جايي كه اينها به كمك مدارس آمده اند باعث شكوفايي و حل مشكلات مدرسه شده اند.

كفاش با اشاره به تعدد بخشنامه و طرح ها و برنامه ها در مدارس تصريح كرد: وزير محترم تلاش دارند با تصويب مصوبه اي از ارسال بخشنامه هاي متعدد به مدارس جلوگيري كند، يكي از مواردي كه شوراي عالي هم به آن ورود پيدا كرده است بحث تجميع بخشنامه هاست كه بايد با طراحي يك سامانه خاص آنها را ساماندهي نموده و از ارسال بي رويه بخشنامه به مدارس جلوگيري شود.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم مبني بر تدوين و اجراي طرح تقويت و ارتقاي كيفيت آموزشي و تربيتي مدارس دولتي اظهار داشت: اين موضوع در دستور كار كميسيون هاي شوراي عالي است و  به زودی در صحن  شوراي عالي مطرح و ان شاءالله به تصويب خواهد رسید.

معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش در ادامه گفت: آئين نامه مسير رشد معلمي در جلسه شورای عالي آموزش و پرورش مطرح و كليات آن به تصويب رسيده است.

لازم به ذكر است در اين جلسه معلمان مسائل و موضوعات مختلفي از جمله: حجم زياد كتاب هاي درسي، لزوم تغيير تقويم آموزشي، تعدد بخشنامه طرح ها و برنامه‌ها، لزوم برگزاري دوره هاي آموزشي براي معلمان، اجراي صحیح رتبه بندی معلمان، كارورزي دانشجو معلمان و... بيان كردند.

سند تحول بنیادین