وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای عالی تاکید کرد:

ارتقا و تقویت مدارس دولتی و توجه جدی به دانش آموزان مناطق محروم در اولویت آموزش و پرورش است

وزیر آموزش و پرورش با تاکید به برنامه درسی ملی و مرجعیت معلمان گفت: مبنای آموزش و پرورش برنامه درسی ملی و مرجعیت معلمان است و نباید چیزی غیر از این باشد، همان طوری که رئیس جمهور شهید بر ارتقا کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی تاکید داشت برای ما هم ارتقا و تقویت مدارس دولتی و توجه جدی به دانش آموزان مناطق محروم در اولویت است.

یک هزار و سی و نهمین(۱۰۳۹) جلسه شـوراي عـالی آموزش وپرورش با حضور وزیر آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.

در ابتدای این جلسه رضا مراد صحرایی وزیرآموزش و پرورش با تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیات همراه گفت: فقدان رئیس جمهور دلسوز و خدمتگزار مردم، ضایعه ای دردناک است. خدایا ما جز خیر و خوبی از او ندیده ایم و این پاداش کسانی است که برای رضای خدا و آسایش خلق او کار می کنند.

 وی با تاکید بر اهمیت توانمندسازی معلمان  اظهار داشت: توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس یکی از برنامه های اصلی ما در آموزش و پرورش است این کار به طور جدی در حال پیگیری و انجام است.

صحرایی با تاکید بر اهمیت آموزش و بازآموزی همکاران فرهنگی اظهار داشت: توانمند سازی معلمان و مدیران مدارس یکی از برنامه های اصلی ما در آموزش و پرورش است و این کار به طور جدی در حال انجام است همه کارکنان آموزش و پرورش شامل آئین نامه مسیر رشد معلمی می شوند .

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت برنامه درسی ملی و مرجعیت معلمان تاکید کرد: مبنای آموزش و پرورش برنامه درسی ملی و مرجعیت معلمان است و نباید چیزی غیر از این باشد، همان طوری که رئیس جمهور شهید بر ارتقا کیفیت آموزش و تقویت مدارس دولتی تاکید داشت برای ما هم ارتقا و تقویت مدارس دولتی و توجه جدی به دانش آموزان مناطق محروم در اولویت است.

سند تحول بنیادین