با اعضای کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

صالح سوری دبیر کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی

راحله محمدی دبیر کمیسیون راهبری و تحول

بیتا مهدی دبیر کمیسیون منابع انسانی

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

احمد محمودزاده رئیس سازمان مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

علی جهانی مدیر کل دفتر ارتباطات و فناوري اطلاعات سازمان فناوري اطلاعات ایران

سجاد سیاح مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش

علی فرهادی معاون برنامه ریزی و توسعه منابع

مهرداد عظیمی رئیس سازمان فنی و حرفه ای

سید محمد واعظی نژاد مدیرکل  دفتر فنی و تحقیقات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

محمد بداغی مدیرکل برنامه، بودجه و مدیریت منابع آپ

بیتا کیامهر مدیرکل  دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری و اطلاعات ایران

کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش

آرشیو کمیسیون اقتصاد و منابع فیزیکی آموزش و پرورش

الف- شرح وظایف :

1- بررسی برنامه زیرنظام تامین و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش، مبتنی بر سند تحول بنیادین
2- بررسی شاخص‌ها و استانداردهای بهره وری نظام آموزشی کشور
3- بررسی‌آثارو پیامدهای اقتصادی طرح‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش و اتخاذ تدابیر لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی آن ها
4- بررسی شاخص‌ها، ضوابط و استاندارهای مالی مدارس و مراکز آموزشی وابسته به آموزش و پرورش
5- بررسی خط مشی‌ها و تهیه طرح‌های لازم برای تنوع بخشی به منابع مالی و افزایش مشارکت بخش غیر دولتی در آموزش و پرورش
6- بررسی برنامه‌ها و طرح‌ها در جهت گسترش عدالت آموزشی و رفع محرومیت
7- بررسی خط مشی‌ها و طرح‌های توسعه کار آفرینی و تربیت اقتصادی دانش آموزان
8- بررسی برنامه‌های زیر نظام تامین فضا، تجهیزات و فناوری مبتنی بر سند تحول بنیادین
9-‌بررسی‌خط‌مشی‌ها‌،‌راهبردها،‌‌شاخص‌هاو استانداردهای فضاهای آموزشی و تربیتی
10- بررسی خط مشی‌ها، راهبردها، شاخص‌ها و استانداردهای تجهیزات آموزشی و تربیتی
11- بررسی خط مشی‌ها، راهبردها و استانداردهای فناوری‌های آموزشی و تربیتی
12- بررسی طرح‌ها و برنامه‌های ساماندهی منابع ( فضا، تجهیزات و فناوری) مدارس
13- بررسی طرح‌ها و برنامه‌های فناوری ارتباطات واطلاعات (شبکه‌های آموزشی، هوشمندسازی مدارس، اینترنت و اینترانت و...)
14- بررسی طرح‌ها و لوایح مربوط قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی، دولت و سایر مراجع قانونی
15- بررسی و پیشنهاد نیازهای پژوهشی متناسب با وظایف و ماموریت‌های کمیسیون
16-بررسی موضوع‌هایی که ازطرف دبیرکل یا شورای‌عالی آموزش و پرورش تعیین می شود.

ب- ترکیب اعضا:

1- دبیرکل شورای‌عالی و در غیاب وی معاون دبیرکل
2- یک نفر از اعضای شورای‌عالی آموزش و پرورش به انتخاب شورا
3،4و5-سه‌نفرصاحب‌نظردر حوزه‌های فناوری، تکنولوژی آموزشی‌و مهندسی عمران‌و معماری به پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی
6- یک نفر صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش به پیشنهاد دبیرکل و موافقت شورای عالی
7- یکی از مدیران کل حوزه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به عنوان نماینده ثابت آن معاونت
8- یکی از مدیران کل مرتبط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
9- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
10- رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
11- رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا یکی از مدیران کل آن حوزه به عنوان نماینده ثابت
12-‌رئیس‌‌سازمان‌‌مدارس غیر دولتی وتوسعه مشارکت‌ها
13و14- مدیران کمیسیون‌های منابع انسانی و راهبری تحول بنیادین
15- مدیر کمیسیون (دبیر)