با اعضای کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی آشنا شوید

محمود اماني طهراني دبيركل شورای عالي آموزش و پرورش

احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

حسین ریاحی نژاد مدیر کمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی

مهدی فیاضی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور

کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی

آرشیو کمیته مدارس اتباع خارجی و بین المللی