یکصدویکمین سال تاسیس شورای عالی آموزش و پرورش

شورای عالی آموزش و پرورش نهادی با پیشینه طولانی در کشور است، هنگامی که در کشورهای مختلف مسئله دموکراسی و قانون گذاری مطرح شد به تدریج عقلای قوم به این نتیجه رسیدند که شیوه آموزش و مدارس جدیدی که در حال شکل گیری است به قانون و مقررات و نظامی برای اداره نیاز دارد که از جنس کارهای دولتی کشور نیست و لذا نهاد ویژه ای تحت عنوان شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل دادند.

در کشور ما شکل اولیه این شورا ۱۰ سال قبل از مشروطه و مجلس شورای ملی در سال 1275 ه.ش شکل گرفت. در آن زمان مدارس جدید توسط افراد مختلف در کشور در حال شکل گیری بود و نخست وزیر فرهنگ دوست آن زمان مرحوم امین الدوله به این گروه که برای شکل گیری مدارس جدید دور هم جمع شدند و انجمن معارف شکل گرفت و در سال های بعد مشمول تغییراتی شد تا جایی که اولین بار در ۱۸ اسفند ۱۳۰۰ شمسی شورای عالی به صورت رسمی تاسیس شد.

شورای عالی یک سرمایه ملی است واین سرمایه به سه دلیل است؛ یکی اصالت(قدمت و پیشینه تاریخی قوی) دوم اتقان(مصوباتی که نتیجه کارشورای عالی است دارای ارزش و قوام هستند) و سومین مورد استقلال(بنایی که استقلال دارد و بر اساس منطق خاصی برای توسعه و پیشرفت آموزش و پرورش ) شکل گرفته است.

رئیس این شورا، رئیس جمهور است و تخصص هایی به عنوان افراد حقیقی و حقوقی در این شورا حضور دارند. در طول تاریخ جنبه کارشناسی، عمیق بودن مباحث و طمأنینه جزئی از شاکله شورا بوده و دستخوش مسائل سطحی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نشده و در تلاش است سه کار سیاست گذاری، تنظیم و تصویب آیین نامه ها، اساسنامه ها، قوانین و مقررات و همچنین نظارت را پیرامون امور آموزش وپرورش انجام دهد.

نقش شورای عالی در اجرای مطلوب اسناد بالادستی تحولی باید گفت از سه جنبه می توان به این موضوع ورود کرد. جنبه اول اینکه مخاطب اجرای سندتحول، شورای عالی آموزش و پرورش نیست بلکه این شورا سیاستگذار است نه مجری، مخاطب اجرا تمام بدنه اجرایی کشور در بخش دولتی و غیردولتی و نهادهای عمومی هستند. یکی از مشکلاتی که ما باید در اذهان عمومی تغییر دهیم این است که تصور می شود مخاطب سند تحول بنیادین، فقط وزارت آموزش و پرورش است؛ درحالی که تمام نهادهای کشور با این سند نسبتی دارند.

نکته دوم آنکه به خط کردن و ایجاد انسجام میان اجزای مختلف یک بخش، مدیریتی می طلبد که بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است و باید مدیریت کند چه دستگاه هایی چه اموری را انجام دهند. نکته سوم آنکه ناظرانی بر فرایند اجرا تعیین شده اند که در دو سطح نظارت کنند؛ یک سطح شورای عالی آموزش و پرورش و سطح دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

اکنون در یکصدویکمین سال تاسیس شورای عالی قرار داریم که به همین مناسبت مراسم بزرگداشت شورای عالی آموزش و پرورش با حضور اعضای شورای عالی، اندیشمندان، فرهیختگان و صاحب نظران حوزه تعلیم و تربیت در روز 21 اسفند ماه 1401 در دبیرستان شاهد شهدای هفتم تیر منطقه 6 برگزار می شود.