صحرايي وزیر آموزش و پرورش شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دكتر رضامراد صحرايي را به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب کردند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز- سه شنبه - مجلس شورای اسلامی صلاحیت دكتر رضامراد صحرايي را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بررسی و نهایتا با تصدی وی به عنوان وزیر آموزش و پرورش موافقت کردند.

رضامراد صحرايي با 167رای موافق، 86 رای مخالف، 14رای ممتنع، 2 راي باطله از مجموع 269 نماینده حاضر به عنوان وزیر آموزش و پرورش انتخاب شد.

سند تحول بنیادین