آمار و اطلاعات معتبر بازوی برنامه ریزی و تصمیم گیری منطقی هر سازمانی است

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه کمیسیون منابع انسانی گفت: آمار و اطلاعات دقیق و معتبر بازوی برنامه ریزی و تصمیم گیری درست و منطقی هر سازمانی است. باید تلاش کرد آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف آموزش و پرورش به روز شود.

سیصد و دوازدهمین جلسه کمیسیون منابع انسانی شورای عالی آموزش و پرورش با حضور احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در این جلسه  گفت: وجود آمار و اطلاعات دقیق و معتبر از منابع انسانی آموزش و پرورش باعث می شود که تصمیم گیری و تصمیم سازی با استفاده از پشتوانه علمی و پژوهشی درست و دقیق برای رفع مسائل و مشکلات آموزش و پرورش انجام شود.

وی افزود: آمار و اطلاعات دقیق و معتبر بازوی برنامه ریزی و تصمیم گیری درست و منطقی هر سازمانی است بنابراین باید تلاش نمود آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف آموزش و پرورش به روز شود.

در ادامه این جلسه گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان « بررسی و شبیه سازی شواهد محور طرح ساماندهی، تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش»  توسط کارشناسان آن مرکز ارائه شد. در این گزارش تاکید شده است:« تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش از چالش های اصلی وزارت آموزش و پرورش در سالیان اخیر بوده که تأثیر خود را بر کیفیت امر مهم تعلیم و تربیت نشان داده است.

نمودهایی از آن را می توان در مواردی همچون تخصیص بالای تعداد دانش آموزان به ازای هر معلم، افت رتبه کشور در آزمون بین المللی تیمز (آزمونی برای سنجش کیفیت تحصیلی دانش آموزان در دروس علوم و ریاضیات) و آزمون بین المللی پرلز (آزمونی برای سنجش کیفیت روخوانی دانش آموزان) مشاهده نمود.

در این راستا طرح «ساماندهی، تأمین و تربیت نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش»، ارائه شده که بنمایه اصلی آن برآورد دقیق نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش است تا به واسطه آن، بتوان از قبل زمینه سازی مناسبی برای تربیت و جذب نیروهای آموزشی و پرورشی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی صورت پذیرد و در نهایت به بهره مندی بهتر دانش آموزان از امکانات آموزشی منجر شود.

 هدف این گزارش، نمایش کارکردهای مدل های موجود در آزمایشــگاه های حکمرانی در بهبود برنامه ریزی نیروی انســانی مورد نیاز آموزش و پرورش است که از موضوعات محوری و اصلی مطرح شده در طرح مذکور می باشد.

این گزارش با ارائه شبیه سازی منابع انسانی آموزش و پرورش(دانشجو-معلم، مهارت آموز، معلم، هیئت علمی و ...)، ابزاری برای کمک به تصمیم گیری در برآورد واقع بینانه نیاز آموزش و پرورش در سالیان آتی است تا برنامه ریزی منابع انسانی را به گونه ای به انجام رساند که آموزش و پرورش در آینده با کمبود و یا مازاد معلم روبه رو نشود».

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون نظرات و پیشنهادهای خود را درباره این گزارش ارائه کردند و مقرر شد راهکارهای پیشنهادی مطرح شده در این مورد در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.