فراخوان دريافت نظرات و پيشنهادها درباره سند تحول بنيادين آموزش و پرورش(ترميم يافته)

شورای عالی آموزش و پرورش در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، اجرای مفاد بخش سوم فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و لزوم پاسخگویی به تغییر و تحولات محیطی و نیازهای جامعه و دانش آموزان و با توجه به تجربیات و یافته های جدید علمی و پژوهشی ترمیم و به روزرسانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را مطابق با سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش طی مصوبه نهصد و هشتاد و ششمین (۹۸۶) جلسه این شورا با تاكيد بر سه رویکرد « آینده نگرانه، اصلاحی و اجرایی انجام داد.

به گزارش روابط عمومي شوراي عالي آموزش و پرورش؛ در فرآیند به روزرسانی سند تحول بنيادين اصول چندگانه شامل انطباق با مبانی نظری سند تحول ابتناء بر تجربیات زیسته و اجرایی توجه به تغییر و تحولات محیطی، تقویت هماهنگی و سازواری درونی و بیرونی پژوهش محوری استفاده از تجربیات متراکم کارشناسی توجه توأمان به «آرمان» و «واقعیت»، شاخص پذیر نمودن مفاد اجرای سند تحول، ابهام زدایی و مشارکت همگانی مورد توجه قرار داده است.

اكنون سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ترميم يافته جهت دريافت نظرات، پيشنهادها و ديدگاه هاي صاحب نظران حوزه تعليم و تربيت، مدیران، معلمان، کارشناسان، پژوهشگران و علاقه مندان ارائه مي شود.

 درخواست مي شود نظرات، پيشنهادها و ديدگاه هاي خود را درباره سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ترميم يافته از طريق ايميل: ravabet@sce.ir و يا از طريق شماره موبايل: 09394885795 به پيام رسان ايتا ارسال نماييد.

جهت دريافت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ترميم يافته اينجا كليك كنيد.