هزار و سي و چهارمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش

هزار و سي و چهارمين جلسه شورای ‌عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزيرآموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن برگزار می‌ شود.

هزار و سي و چهارمين (1034) جلسه شورای عالی ‌آموزش ‌و ‌پرورش با حضور وزير آموزش و پرورش، دبیرکل شورای عالی و سایر اعضای آن، روز دوشنبه تاریخ 1402/12/7 از ساعت 15:30 الی 17:30 در سالن جلسات وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌ شود.

  دستور جلسه:

- ارائه نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای ‌عالی در مورد مسائل مختلف آموزش و پرورش

- بررسي و تصويب دستورالعمل به كارگيري معلمان بازنشسته در كلاس هاي درس(مصوب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا)