عيد بندگي خداي يكتا

خداوند، عید فطر را از میان روزها برگزیده و ویژه هدیه بخشیدن و جایزه دادن به بندگان خویش ساخته و به آنان اجازه داده است تا در این روز نزد حضرت او گرد آیند و بر خوان کرم او بنشینند، ادب بندگی به جا آورند، چشم امید به درگاه او دوزند و از خطاهای خویش پوزش خواهند، نیازهای خویش را به نزد او آرند و آرزوهای خویش را از او خواهند و نیز آنان را وعده داده است که هر نیازی به او دارند، برآورده سازد و بیش از آنچه به آن چشم دارند به آنان بخشد و چنان مهربانی، بنده نوازی، بخشایش و کارسازی ای در حق آنان روا دارد که گمان نتوانند برد.

حضرت علی (ع) در خطبه عید فطر می فرمایند:« فاذکروالله یذکرکم و ادعوه یستجب لکم و ادّوا فطرتکم فانها سنة بینکم و فریضة واجبة من ربکم: خدای سبحان را یاد کنید تا او شما را یاد کند و او را بخوانید تا شما را اجابت کند و زکات فطره را ادا کنید که این کار سنت پیامبر(ص) شما و واجبی از واجبات پروردگار شماست».

مبارک باد عید روزه داران

به خیل مسلمین و جمله یاران

هلال ماه شوال است پیدا

شده هنگام فطر روزگاران

حلول ماه شوال و عید سعید فطر مبارك باد