معاون اجرایی رئیس جمهور:

تفکر جهادی دیدگاه عدالت خواهی را انتخاب می‌کند

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: تفکر جهادی دیدگاه عدالت خواهی، حمایت از مستضعفین و مبارزه با ظلم را انتخاب می‌کند، الزام حرکت جهادی مهربانی و مودت است.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، محسن منصوری روز سه شنبه در آیین اختتامیه اولین جشنواره ملی معلمان جهادی اظهار کرد: عنصر جهادی در درجه اول اهل تشخیص، فهم و نقشه است و نقطه مستقر خود را پیدا می‌کند.

وی افزود: عنصر جهادی با بلند نظری مسائل را تبیین می‌کند و خود را بخشی از پازل دولت اسلامی تعریف می‌کند و برای خود جایگاه، نقش و مسولیت قائل است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: عنصر جهادی بر مبنای اعتقادات عمل می‌کند و حرکت بر مبنای اصول، مقاومت و هزینه دادن است، استقامت به عنصر جهادی معنا می‌دهد.

منصوری یادآور شد: جنس معلم جهادی از جنس ایمان است، در کار جهادی باید برمبنای اعتقادات برای مردم تلاش کنیم همانطور پیامبر برای سختی مردم حرص می‌خورد. اگر در گوشه‌ای از سیستان و بلوچستان و کرمان دانش آموزی شرایط تحصیل ندارد، به او کمک کنیم.

وی افزود: امروز عرصه نظامی ما فراتر از امکانات خود عمل کرده و با امکانات مالی توانستند اتفاقاتی مانند وعده صادق را رقم بزنند. در همه حوزه‌ها با اقدامات جهادی رییس جمهور بسیار جلو افتاده‌ایم بطور مثال در حوزه آموزش و پرورش رتبه بندی اجرایی شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در حوزه نفت رشد ۲۰ درصد را داشتیم که تاکنون در تاریخ کشور چنین اتفاقی صورت نگرفته است، امروز هر چقدر نفت استخراج می‌کنیم می فروشیم و این اقدامات جز با انجام کار جهادی میسر نمی‌شود.

سند تحول بنیادین