هشتادو پنجمین جلسه کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی

هشتادو پنجمین(85) جلسه کمیته مدارس علوم و معارف اسلامی با حضور دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و سایر اعضای آن روز یکشنبه 20 خرداد 1403 در سالن جلسات دبیرخانه این شورا برگزار شد.

دستورکار این جلسه:

- دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان رشته علوم و معارف اسلامی

- بررسی نیازهای دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

سند تحول بنیادین