رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

برنامه محوری باید با کتاب محوری در آموزش و پرورش جایگزین شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی با تبیین مشکلات رویکرد کتاب محوری، گفت: کتاب یک ابزار است که بر چارچوب برنامه‌درسی معنا پیدا می‌کند و این برنامه است که به منبع معنا می‌دهد، در حالی که با اکتفای معلم به کتاب درسی فهم و عمل محدود می‌شود.

به نقل از خبرگزاری ایسنا، علی لطیفی در گردهمایی مدیران کل و معاونان آموزش ابتدایی ادارات کل آموزش و پرورش کشور با گرامیداشت یاد شهید رئیسی و شهدای خدمت گفت: یکی از اهداف سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی همراستا کردن استان‌ها با سازمان است چرا که اجرای برنامه درسی ملی بدون این همراستایی امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: رقم زدن تغییرات در نظام‌ تعلیم و تربیت، بدون همکاری و همراهی تمام ارکان آموزش و پرورش ممکن نیست؛ چرا که در غیر این صورت، برنامه درسی طراحی شده در سطح مدرسه قابل اجرا نخواهد بود.

لطیفی با بیان اینکه در نظام آموزش و پرورش اهداف و آرمان‌های خوبی داریم اما در تحقق آن‌ها در مدرسه دچار مشکل هستیم، عنوان کرد: یکی از دلایل این مسئله کتاب محور بودن آموزش و پرورش است و باید برنامه محوری را جایگزین کتاب محوری کنیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی با تبیین مشکلات رویکرد کتاب محوری، تصریح کرد: کتاب یک ابزار است که بر چارچوب برنامه درسی معنا پیدا می‌کند و این برنامه است که به منبع معنا می‌دهد؛ در حالی که با اکتفای معلم به کتاب درسی فهم و عمل او محدود می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئله صرفا تغییر کتاب درسی نیست، بلکه در تغییر زیست بوم فضای آموزش کشور است، اضافه کرد: باید سه خدمت اساسی به مدرسه ارائه شود که شامل ارائه برنامه درسی مدرسه‌ای است تا به مدرسه بگوییم از او چه انتظاری داریم؛ همچنین تولید و تامین بسته‌های تربیت و یادگیری برای مدرسه و پشتیبانی علمی از مدرسه از دیگر خدمات اساسی یاد شده هستند.

به گزارش مرکزاطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، لطیفی با توضیح ویژگی‌های برنامه درسی ملی در سطح مدرسه خاطرنشان کرد: این برنامه یک چهارچوب در سطح مدرسه است که توسط سازمان و ناظر به تمام فعالیت‌های تربیتی درون مدرسه تدوین می‌شود و به عوامل مدرسه، درباره مهم‌ترین ویژگی‌های دوره تحصیلی و انتظارات موجود نسبت به آموزش و روابط دانش‌آموزان را شفاف می‌کند.

سند تحول بنیادین